Difoonsynthese met MBROLA - voorbeelden

voorbeelden .pho files, automatisch gemaakt met Fluency

* = primair accent
' = secondair accent
- of # = syllabegrens

Toekenning van deze accenten/grenzen heeft invloed op de prosodie.

Pad

;FLDINPUT=pad
;FLDTRANS=p*At
_ 180 90 110 
p 113 
A 101 20 125 80 81 
t 180 100 75 
_ 900 10 72 

De toonhoogte begint op 110 Hz (in de stilte), stijgt in de A in 20% van 101 ms naar 125 Hz, en daalt bij 80% van de A tot 81 Hz, en daalt formeel in de t nog wat verder (maar die is toch stemloos).

Merk op dat dit toonhoogteverloop in alle monosyllabische woorden wordt gevolgd. Ook de eindwaarden voor de toonhoogte worden op gelijke manier in alle woorden op het laatste foneem gerealiseerd (100 75, 10 72).

Fiets

;FLDINPUT=fiets
;FLDTRANS=f*its
_ 180 90 110 
f 113 
i 79 20 126 80 82 
t 74 
s 180 100 75 
_ 900 10 72 

Bid

;FLDINPUT=bid
;FLDTRANS=b*It
_ 180 90 110 
b 90 
I 81 20 126 80 82 
t 180 100 75 
_ 900 10 72 

Dit is de korte I, vergelijk met Beer -> bI:r

Beer

;FLDINPUT=beer
;FLDTRANS=b*er
_ 180 90 110 
b 90 
I: 159 20 125 80 80 
R 114 100 75 
_ 900 10 72 

Buit

;FLDINPUT=buit
;FLDTRANS=b*9yt
_ 180 90 110 
b 90 
9y 190 20 126 80 81 
t 180 100 75 
_ 900 10 72 

De tweeklank is ÚÚn van de langere fonemen

Chanson

;FLDINPUT=chanson
;FLDTRANS=SA~-s*O~
_ 180 90 110 
S 113 
A~ 80 80 103 
s 90 
O~ 208 20 118 80 76 100 74 
_ 900 10 72 

Merk op dat de O~ aanmerkelijk langer is dan de A~,
omdat de O~ in het woordeinde zit en het woordaccent heeft.

Freule

;FLDINPUT=freule
;FLDTRANS=fr*Y:-l@
_ 180 90 110 
f 113 
r 38 
Oe 129 50 121 
l 53 
@ 57 20 76 100 75 
_ 900 10 72 

Hier moest de transcriptie van Fleuncy voor de eu met de hand worden gecorrigeerd van Y: naar Oe

Plantage

;FLDINPUT=plantage
;FLDTRANS=plAn-t*a-Z@
_ 180 90 110 
p 113 
l 38 
A 53 80 104 
n 49 
t 113 
a 168 50 117 
Z 68 
@ 45 20 75 100 74 
_ 900 10 72 

Sjaal

;FLDINPUT=Sjaal
;FLDTRANS=S*al
_ 180 90 110 
S 113 
a 168 20 124 80 80 
L 114 100 75 
_ 900 10 72 

Sneeuw

;FLDINPUT=sneeuw
;FLDTRANS=sn*ew
_ 180 90 110 
s 101 
n 49 
e 159 20 123 80 79 
W 96 100 75 
_ 900 10 72 

Zakdoek

;FLDINPUT=zakdoek
;FLDTRANS=z*Ag#d'uk
_ 180 90 110 
z 90 
A 106 50 126 
g 60 
d 60 
u 92 80 79 
k 180 100 74 
_ 900 10 72 

Fluency maakte er zelf eerst z*Ak#d'uk van.