Opleiding Taalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht, telefoon 030-2536265, fax 030-2536000

Cursus code 200200308, blok 3

Docenten: Michael Moortgat en Gerrit Bloothooft

In de cursus Taal- en Spraaktechnologie krijg je een overzicht van allerlei toepassingen  en het daarbij behorende onderzoek op het gebied van de taal- en / of spraakautomatisering. Voor een deel betreft dit typisch "laboratoriumonderzoek" of "research tools", voor een deel onderzoek en toepassingen met een direct commercieel of maatschappelijk belang. Je leert een aantal taaltechnologietechnieken die gebruikt zullen worden voor het aansturen van spraaksynthese software. Dat wil zeggen beregeling van het omzetten van tekst naar spraakklanken, en het beregelen van het ritme en toonhoogte van zinnen.  

leerdoelen

Taken en toetsmomenten (zie het rooster voor details)

taak % eindcijfer deadline
groepswerk monosyllherkenner 17 27 febr
groepswerk grafeem-foneem transducer 17 13 maart
groepswerk MBROLA koppeling 17 20 maart
individueel verslag spraak (basis+synthese+fluency) 25 30 maart
groepswerk presentatie zinsintonatie 25 18+20 april

onderdelen

Taal
De taaltechnologie onderdelen staan op de cursuswebsite. In de pagina's hier vind je daar ook wel enige informatie over, met name wanneer het integratie van taal- en spraaktechnologie in spraaksynthese betreft.

Spraak
De volgende onderwerpen (inclusief spraakopdrachten) staan hier voor je klaar (de meeste inmiddels ook op de cursuswebsite):

Om te beginnen
Lees eens een aantal algemene artikelen over spraaktechnologie