Rooster 2003-2004

Bijeenkomsten vinden plaats in 

maandag 9-12 college CKI 0.48
woensdag 9-13 practicum KNG 80, zaal 1.13 of CKI
 

Kijk voor de onderdelen die door Michael Moortgat worden verzorgd op zijn website van deze cursus (onderstaande links verwijzen er al naar; boven in het menu staat er ook een link).

Weekindeling

periode datum bijeenkomst onderwerp
week 1 ma 14 februari 
Bloothooft
CKI 0.48
10-11 Introductie Taaltechnologie en Spraaktechnologie
11-13 Introductie spraakakoestiek en spraakproductie

Spraak
Slides: Spraaktechnologie.pdf (ook als ppt)
Lees: De computer aan het woord (Verhelst en Wamback, 2000)
Lees: Spraakbasis

  wo 16 februari 
Bloothooft
CIM 1.13
9-13  Practicum: Spraakbasis

Het practicumverslag moet 30 maart samen met het verslag van de spraaksynthese en de Fluency opdrachten ingeleverd zijn.
week 2 ma 21 februari 
Moortgat
10-13 Introductie Finite state automaten en reguliere expressies (week 2)
Vorming practicumgroepjes, 4/5 studenten ieder (mix TLW+CKI).
  wo 23 februari
Moortgat
9-13 Practicum: Finite state automaten, deadline 27 februari [groepswerk, 17% eindcijfer]
  zo 27 februari Monosyllherkenner gereed zodat Michael Moortgat kan testen.
week 3 ma 28 februari 
Moortgat
Bloothooft
10-11 Bespreking opdracht Monosyll
11-12 Grafeem-Foneemomzetting
12-13 FSA: Transducers (week 3)

Slides: Grafeem-Foneemomzetting (ppt, ook als .pdf

  wo 2 maart
Moortgat
9-13 Practicum: Grafeem-Foneem transducer van woorden in monosyll. Resultaat gereed 13 maart [groepswerk, 17% eindcijfer]
week 4 ma 7 maart
Moortgat, Bloothooft
10-11 bespreking beta-versie grafonopdacht
11-13 Spraaksynthese verkenning

Slides: Spraaksynthese (ppt, ook als .pdf)

  wo 9 maart Opdracht: Voer thuis de opdrachten onder Spraaksynthese verkenningen uit en maak daarvan een verslag. Voeg dit verslag toe aan het verslag voor Spraakbasis [deadline 30 maart].

9-13 Practicum: verder werken aan de grafeem-foneem transducer
  zo 13 maart Grafeem-foneem transducer gereed zodat Michael Moortgat kan testen
week 5 ma 14 maart
Moortgat,
Bloothooft

10-11 bespreken grafeem-foneemtransducers
11-13 spraaksynthesesystemen met MBROLA, PSOLA, difoonproblemen, grafon en natuurlijkheid

Slides: MBROLA (ppt, ook als .pdf)

  wo 16 maart
Moortgat, Bloothooft
9-13 Practicum: MBROLA beregeling met fsa
[groepswerk, 17% eindcijfer]

Bespreking voorgestelde Graph2Phon2MBROLA oplossingen
  zo 20 maart MBROLA beregeling gereed
week 6 ma 21 maart
Moortgat,
Bloothooft
10-11 bespreken Graph2Phon2MBROLA oplossingen
11-12 Intonatiepatronen en zinsaccenten 
12-13 Corpusannotatie: Part of Speech Tagging, diepe annotatie

Te bepreken: Sieb Nooteboom "The prosody of Speech: Melody and Rhythm"(pdf), en het onderdeel automatisch toekennen van zinsaccent (pdf) uit de oratie van Jan Odijk.

Slides: Prosodie (ppt, ook als .pdf)

  wo 23 maart
Bloothooft

9-13 practicum: synthese-evaluatie met MBROLA, Fluency

Kromme Nieuwe Gracht 80, CIM zaal 0.12

Maak hiervan een verslag en voeg dat toe aan de verslagen over spraakbasis en spraaksynthese. Alles gereed op 30 maart en opgestuurd naar Bloothooft [individueel, 25% eindcijfer].

week 7 ma 28 maart
 

Tweede Paasdag
 

  wo 30 maart
Moortgat
Deadline inleveren complete spraakverslag
 
week 8 ma 4 april
Bloothooft
10-13 Probabilistische methoden in taal- en spraaktechnologie,  dynamisch programmeren.
  wo 6 april
Moortgat
9-13 Practicum: zinsintonatie
week 9 ma 11 april 10-13
  wo 13 april 9-13 Practicum: zinsintonatie en Festival
week 10 ma 18 april Inleveren digitale presentatie opdracht zinsintonatie
  wo 20 april 9-13 PRESENTATIE: opdracht zinsintonatie [groepswerk 25%]

Overzicht taken

taak % eindcijfer deadline
groepswerk monosyllherkenner 17 27 febr
groepswerk grafeem-foneem transducer 17 13 maart
groepswerk MBROLA koppeling 17 20 maart
individueel verslag spraak (basis+synthese+fluency) 25 30 maart
groepswerk presentatie zinsintonatie 25 18+20 april