Spraakbasis

Inleiding

Voor de studenten die de Inleiding Fonetiek niet hebben gevolgd, is het nuttig om vertrouwd te raken met basiskennis over spraak. Dat kan via twee Nederlandse tekstboeken: Nooteboom en Cohen, Spreken en Verstaan, of Rietveld en van Heuven, Algemene Fonetiek. Je kunt ook het nodige op het internet vinden. Lees bijvoorbeeld Basiskennis van Spraaktechnologie (Verhelst, 2001).

Centraal is het bron-filter model van spraakproductie:
Fysiologie

 

 

 

 

 


Mond-
keelholte 

(soms ook de neusholte), met onderkaak, tong, en lippen 

 


Trillende stemplooien
in strottehoofd

 

 

 

 

 

Akoestiek

 

Spraakgeluid

Combinatie van stembron en overdracht van spraakkanaal


Spraakkanaal

akoestische overdracht, met resonanties (formanten) =>
klinkers

 

Stembron

basisgeluid => grondtoon, luidheid, stemregister

 

 

Longen

luchtdruk


Tutorials: 
Klank en Letter Een fonologisch georiŽnteerde cursus van Marc van Oostendorp (1999-2000)
Phonetics on line Een lijst met links naar allerlei fonetische onderwerpen
Speech Analysis  Tutorial over visualisaties van golfvorm, toonhoogte en spectra uit Lund (geluid werkt niet)
Prosody on the web  Inclusief interactieve tests

Nog wat meer over golven en spectra:
Physics class room: waves Golven
Sounds in the time domain From simple to complex wave forms
Sounds in the frequency domain From line spectra until continuous spectra

En zeer fraaie demonstraties van golfverplaatsingen:
longitudinal and transversal waves Verschillende typen (geluids)golven
Sound Fields Radiated by Simple Sources Hoe verplaatst geluid zich vanaf een puntbron (zoals de stem) 

Geluidsdemonstraties over harmonischen/boventonen:
van puls naar sinus [126 Kb]
sinus + sinus + sinus.. [12 Mb]
stemopbouw Van brongeluid naar klinker /a/ [uit audiufon]

En kijk eens naar de volgende fraaie demonstraties:
Vocal Fold Simulations Indrukwekkende animaties van de luchtstroomsnelheid tussen de stemplooien

Hoe luid is:
Reference decibel demonstration Dan weet je hoeveel verschil 10 decibel maakt