Zinsaccenten

Inleiding

Over het plaatsen van zinsaccenten wordt besproken:

Sieb Nooteboom, "The Prosody of Speech: Melody and Rhythm", uit The Handbook of Phonetic Sciences (Eds. W.J. Hardcastle and J. Laver), Blackwell (wordt uitgedeeld).

Daarnaast kan je downloaden uit de oratie van Jan Odijk (2003) "Herbruikbare woorden en regels" het onderdeel over het automatisch toekennen van zinsaccent (pdf file) in spraaksynthese.

Opdracht 1: Beluister met Fluency de zinnen die Jan Odijk als voorbeelden geeft

Opdracht 2: Verbeter de zinnen van de voorbeelden 21 en 22 door duren en intonatie aan te passen zodanig dat jij vindt dat de zinnen optimaal klinken. Je kan daarbij in eerste instantie de opties gebruiken om zinsaccenten toe te voegen in een zin door \+ direct voor een woord te zetten, of een verkeerd geplaatst zinsaccent juist weg te halen met \-. Maak een eindresulaat door in het onderste venster interactief met segmentduren en toonhoogtewaarden te experimenteren.

Beschrijf de veranderingen die je daarvoor moest aanbrengen.