Practicum Spraakbasis

Volgende >


Vooraf

Tijdens dit practicum moet je opdrachten uitvoeren. Maak hiervan een duidelijk verslag. Het verslag moet een goed lopend verhaal zijn, geen onsamenhangende verzameling zinnen en plaatjes. Het moet door een buitenstaander per opgave te volgen zijn wat je moest doen, wat je hebt gedaan, wat het resultaat was, en wat je concludeert.

Besteed daarom aandacht aan
- wat is de opdracht
- geef de gevraagde figuren (met bijschrift en de betekenis van de assen ernaast, inclusief meetgrootheid)
- geef antwoord op de vraag /  vragen
- doe dit alles bondig en leesbaar!

Het advies is om direct tijdens het practicum een begin te maken met je verslag. Hou daarvoor onder Windows de tekstverwerker Word open, onder Linux kun je Open Office (ikoon onderaan) gebruiken (of Latex). Maak tijdens het practicum een ruwe versie van je verslag en werk dat thuis dan uit tot een mooi document.

Windows MS Word: Je zult met Praat werken, dat programma heeft de optie om plaatjes op het clipboard te zetten. In Word kun je dan direct met paste het plaatje in je verslag zetten

Open Office: Je zult onder Linux in Praat het plaatje als .eps file in een map moeten zetten. Dan kun je het als Insert > Graphics in je Open Office bestand importeren. Het plaatje wordt dan niet op je scherm zichtbaar, maar het zal wel goed afgedrukt worden.

Doelen van dit practicum

  • spraakgeluiden opnemen en beluisteren
  • verschillen tussen golfvormen van verschillende spraakklanken herkennen (stemhebbende en stemloze)
  • toonhoogte en zinsmelodie zichtbaar kunnen maken (belangrijk voor woordklemtoon en zinsaccenten!)
  • het spectrum van een spraakklank bekijken (ook als spectrogram in de tijd) en daarin formanten herkennen. Daarin ligt de basis voor het verschil tussen spraakklanken (het gevolg van verschil in articulatie)

De computer is een ideaal instrument voor het het analyseren en bewerken van geluid. In dit practicum ga je leren hoe je met de computer geluid kunt opnemen en afspelen. Ook leer je de eerste grondbeginselen van de geluidsanalyse aan de hand van de gemaakte opnames.

Voor de praktische uitvoering is een computer nodig die een geluidskaart heeft om geluid op te nemen nemen en af te spelen. Daarnaast is een headset nodig. Thuis zul je wel weten hoe je die aansluit.

Als je het practicum op een MAC op KNG uitvoert, dan zul je gebruik moeten maken van de ingebouwde microfoon. Hopelijk is het wel stil als je zelf inspreekt.

Mocht je het practicum op een PC op KNG80 doen dan kun je de headset lenen bij de portier. De computers die bij het practicum gebruikt worden zijn standaard voorzien van een geluidskaart, er worden head-sets uitgedeeld (of je kunt direct in de ingebouwde microfoon inspreken). Deze head-set moet je zelf in de computer steken. De stekkertjes moeten voor in de juiste pluggen worden gestoken (rode microfoonstekker links).

quadraphonische opstelling

Volgende >