Aanmelding

Iedereen is welkom op de cursus, zowel zangdocenten, logopedisten, koorzangers en andere belangstellenden als studenten (conservatoria, muziekwetenschap, logopedie, fonetiek, etc.). Voor studerenden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool (inclusief logopedieopleidingen en conservatoria) zijn er geen kosten aan de cursus verbonden, anderen betalen 350. 

Studenten van de UU moeten zich vooraf inschrijven voor de cursus via Osiris Online gedurende de inschrijfperiode die voor de Faculteit der Letteren geldt. Zie voor nadere informatie het Studiepunt Letteren

Studenten van buiten de UU (Universitair of HBO) kunnen zich als bijvak-student persoonlijk aanmelden bij het StudiePunt Letteren op Drift 8, waarbij ook de inschrijfperiode van de Faculteit der Letteren in acht genomen moet worden.

Anderen, contractanten, kunnen de instructies volgen die op contractantenpagina van de Letterenfaculteit staan. Let op! de eerste stap van de daar beschreven procedure via de studieadviseur hoeft niet gevolgd te worden, wel de aanmelding bij het Studiepunt!

Voor nadere informatie over de inschrijfprocedure kan contact opgenomen worden met het StudiePunt Letteren 030-2536285 tussen 10.00-16.00 op werkdagen of u kunt mailen naar studiepunt@let.uu.nl

Mocht het met de inschrijving allemaal niet lukken neem dan contact met de docent op.

Informatie bij:

Gerrit Bloothooft
Universiteit Utrecht
UiL-OTS
Trans 10
3512 JK Utrecht.

Telefoon 030-2536042
Fax 030-2536000
Email