Cursus code 200300506; blok 3
eerder code 200200300

Bekijk ook de Voice Portal

Docenten: (co÷rdinator), , , , Lieve Geuens

Algemene cursus informatie

Deze cursus wordt vanaf 2006-2007 gecoordineerd door Peter Pabon. Er zullen veranderingen optreden in het rooster.

De ZangStem cursus is onderdeel van het bachelorprogramma Taalwetenschap. De cursus wordt dit studiejaar gegeven van februari tot en met april 2006, op 17 middagen. Op vier middagen wordt practica gegeven: zelf (zang)stemgeluiden opnemen,  bekijken en akoestisch analyseren, en een eigen fonetogram opnemen en bestuderen. 

Voor studenten die een cijfer voor de cursus willen halen zijn er op drie middagen deeltoetsen. Er is geen afsluitend tentamen meer. Daarnaast moeten practicumverslagen worden ingeleverd. Het eindcijfer wordt als volgt samengesteld: verslag practicum 1 (10%), verslag practicum 2 (10%), deeltoets akoestiek (20%), deeltoets pedagogiek (20%), verslag practicum 3 (10%), verslag practicum 4 (10%), deeltoets fonetografie (20%).

Het doel van de cursus is:

Er kan prachtig gezongen worden zonder dat een zanger weet wat er precies in zijn lichaam gebeurt. Maar enige wetenschappelijke kennis kan helpen als ÚÚn van de pijlers voor een artistieke prestatie. Wat moet een zanger weten en wat kan hij of zij snel weer vergeten? De Zangstemcursus zet een zanger en een zangleraar met beide benen op de grond en aan het denken over de fysiologie, akoestiek en pedagogiek van de zangstem. Aan de hand van wetenschappelijke bevindingen wordt in begrijpelijke taal uitgelegd en gedemonstreerd wat elke zanger hiervan zou moeten weten. 

De cursus wordt aanbevolen door De Nederlandse Vereniging van Zangleraren.