Rooster 2006

DE CURSUS WORDT VANAF 2006-2007 GECOORDINEERD DOOR PETER PABON. HET ROOSTER ZAL ER DAN WAT ANDERS UIT GAAN ZIEN.

Tijd en plaats

De colleges en practica zijn van 14:00 - 17:00 en ze worden gehouden:

Woensdag  Kromme Nieuwe Gracht 66, zaal 0.08
 [toegang door de achteringang via de Jeruzalemstraat, zijstraatje
  van de Kromme Nieuwe Gracht]
Vrijdag  college:     Kromme Nieuwe Gracht 66 zaal 0.08
 practicum: Kromme Nieuwe Gracht 80 zaal 1.13 of zaal 1.14

Voor de practica in de computerleerzalen moet je een SOLIS-id en wachtwoord hebben. Practica 3 en 5, over fonetografie, zijn gepland voor de fonetische onderzoeksruimte, Trans 10, zaal 0.30.

Routebeschrijving naar diverse locaties in de binnenstad van Utrecht

Voor de meeste leesstof is een wachtwoord vereist.

Woensdag Vrijdag

Week 1
15 februari 17 februari
Gerrit Bloothooft Akoestiek: golfvorm, grondtoon, spectra - boventoonfilm Gerrit Bloothooft
Peter Pabon
Introductie - golfvorm, grondtoon


Presentatie:

- spraakakoestiek (ppt)

Internet:
- tutorial 1 eenvoudige en complexe golven
-
tutorial 2 Siphtra > Web tutorials > voicing basics
- tutorial 3 eenvoudige spectra
- tutorial 4 spraakakoestiek

Leesstof:
- Slis I. (1988). Spraakproductie, in Ter Sprake, M.P.R. van den Broecke (samensteller), 18-27
- Bloothooft G. (2000). Spraakakoestiek, Aflevering 12  (A6.2) in het Handboek voor Stem-, Taal- en Spraakpathologie (H.Peters et al. ed.), Bohn, Stafleu en van Loghem, Houten.
- Bloothooft G. (1996). Het dansend middenrif, Akkoord 96-5, 16-19.
- Bloothooft G. (1988). Zang, muziekale spraak, in Ter Sprake, M.P.R. van den Broecke (samensteller), 191-199 (9 pp)
- Sundberg J. (1977). The acoustics of the singing voice,  Scientific American 236, 82-91

Zie ook:
- 't Hart, H. (1988). Spraakproductie, in Ter Sprake, M.P.R. van den Broecke (samensteller), 40-47, 56-63
 


Practicum 1
 

Week 2
22 februari 24 februari
Gerrit Bloothooft Akoestiek: formanten en zangersformant Gerrit Bloothooft
Peter Pabon
Spectra en formanten, zangersformant


Presentatie:
- adem (ppt)
- klinkerarticulatie (ppt)
- klinkerverstaanbaarheid (ppt)
- zangersformant (ppt)
- boventoonzang (ppt)

Internet:

- boventoonzang Fusica
- audiufon  boventoonpagina
- Vowels in Concert (beperkt toegang)

Leesstof:
- Bloothooft G. (2000). Spraakakoestiek, Aflevering 12  (A6.2) in het Handboek voor Stem-, Taal- en Spraakpathologie (H.Peters et al. ed.), Bohn, Stafleu en van Loghem, Houten.
- Bloothooft G., Bringmann, E., van Cappellen, M., van Luipen, J.M., and Thomassen, K.P. (1991).  A phonetic study of overtone singing, Proc. XIIth Congr of Phon. Sci., Aix-en-Provence V 14-17 (4 pp)
- Bloothooft en Pabon (1995). Het breken van glas met behulp van geluid,  LINK, mei (2 pp)
- Sundberg J. (1977). The acoustics of the singing voice, Scientific American 236, 82-91

Zie ook:
- Groeneveld, B.D. (1993). Stem en boventonen. Katwijk aan Zee: Panta Rhei.
 


Practicum 2

Week 3
1 maart 3 maart
Peter Pabon Fysiologie van de stemgeving en de invloed op het (zang)stemgeluid - 
film van den Berg
Philippe deJonckere Stemafwijkingen

Het college wordt gegeven op het UMC (AZU) in de Uithof, in vergaderruimte 2, recht tegenover de bibliotheek (ga bij de hoofdingang naar links)
 

Presentatie:
Tekst van de film

Leesstof:
- Pabon J.P.H. Mechanismen van de stembandtrilling (ook als html)
- Pabon J.P.H. Karakterisering glottisbeweging
- Pabon J.P.H. Structuur en mechanische eigenschappen
    van de  stembanden
- Schutte H.K. (1987). De zangstem, Natuur en Techniek 55, 810-821
- Reinders A. (1990). Tonen en registers, Ned. Stemstichting, 14-23
 

Leesstof:
-
Waar C. (~1990). Stemmen in opspraak, aspecten van stempathologie, syllabus, Ikazia ziekenhuis Rotterdam
- Pasher en Bauer (1984). Differentialdiagnose von Sprach-, Stimm-, und Hrstrungen, 98-113. Stuttgart: Thieme.

Week 4
8 maart 10 maart
Gerrit Bloothooft Vibrato

Deeltoets Akoestiek
15.30 - 17.00

Peter Pabon Karakterisering van de stembandtrilling
Akoestische en fysiologische kenmerken van stemregisters

Presentatie:

- vibrato (ppt)

Internet:
- Vowels in Concert (beperkt toegang)

Leesstof:
Sundberg J. (1995). Acoustic and Psychoacoustic Aspects of Vocal Vibrato. In Vibrato, P.H. Dejonckere et al. (samenstellers), Singular, San Diego/London, 35-62.

Deeltoets:
over de stof van week 1 en week 2. Bestudeer ook in de Voice Portal > Exercises > Singing Acoustics de eerste vier vragenreeksen
 

Leesstof:

- Pabon J.P.H. Onderzoek van de stembandtrilling (ook als html)
- Pabon J.P.H. Synthetische bronsignalen


 

Week 5
15 maart 17 maart
Ank Reinders Geschiedenis van de zangstem
 
Peter Pabon De stem in kaart,
Stemregisters in het fonetogram


Leesstof:
-
Reinders A. (2003). De geschiedenis van de zangstem, syllabus
 


Leesstof:

- Pabon J.P.H. (1997). Kwaliteitsaspecten in het fonetogram,  Logopedie, juni.
- Pabon en de Moor (2000). Automatische fonetografie, Logopedie en Foniatrie 72 7/8 p 162-168, 171-173
 


Week 6     GEWIJZIGD!
22 maart 24 maart
Gerrit Bloothooft
 
Stemklassificatie
Jo Estill en andere zangscholen
presentatie Marieke
Peter Pabon Fonetogrammen opnemen van alle deelnemers en analyseren
 


Presentatie:
- presentatie klassificatie [beperkt toegang](.ppt)
<Esc> stopt geluidsfragmenten
- presentatie klassificatie (.pdf)

Links:
- Estill Voice Training Systems
- Complete Vocal Technique (NL)


Practicum 3
(hele dag, Trans 10 kamer 0.30)

Fonetogrammen:
- Resultaten deelnemers 2006
- Resultaten deelnemers 2005


Week 7
29 maart 31 maart
Peter Pabon Stemkwaliteitskenmerken van gezonde en pathologische stemmen Gerrit Bloothooft
Peter Pabon
Vibrato en emotie aan de hand van de gezongen frasen in Vowels in Concert
  


Practicum 4

Week 8     GEWIJZIGD!
5 april 7 april 
Cora Canne Meijer
 
De relatie tussen zangpedagogiek en wetenschap Peter Pabon Fonetogrammen opnemen van studenten van het Sweelinck conservatorium
 


Presentatie:
- Geluidsopnamen (beperkt toegang)

Internet:

Een NPS interview tgv 70e verjaardag Cora Canne Meijer

Leesstof:
- Canne Meijer C. (1996). Dertien hypothesen over het zingen
- Rot E. (1991). Zang is meer dan een opeenstapeling van meetbaser fysische gegevens, KU Nieuws 20-29, Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Seidner und Wendler (1978). Die Sprechstimme, 116-131. Berlin: Henschelverlag.
- Reid C.L. (1975). Voice: Psyche and Soma, 6-9, 98-107, 124-135 (26 pp). New York: Joseph Pattelson Music House.
- Pasher en Bauer (1984). Differentialdiagnose von Sprach-, Stimm-, und Hrstrungen, 98-113. Stuttgart: Thieme.

Zie ook:
Dame, J. (1994). Het zingend lichaam (hoofdstuk 2 en 4). Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Kampen: Kok Agora.
Reinders A. (1999). Hormonen en de zangstem. Bulletin van het Nederlands Genootschap van Zangleraren, no 3.
 


Practicum 5
(hele dag)

Fonetogrammen:
- Resultaten studenten Sweelinck conservatorium 2006
(te gebruiken in verslagen ivm
extra opdracht voor het beschrijven
en vergelijken van de schriftelijke- en
de gemeten stembeschrijving van
een Sweelinck student)
- Resultaten studenten Sweelinck Conservatotium 2005

 


Week 9
12 april 14 april Goede Vrijdag
 Peter Pabon

Analyse en interpretatie van opgenomen fonetogrammen    


 

 

Week 10     GEWIJZIGD!
19 april 21 april 
Gerrit Bloothooft
Waarneming van zang
Emotie in zang

Deeltoets geschiedenis, pedagogiek 
15.30 - 17.00

Pabon
 
Deeltoets fonetografie, stembron
14.00 - 15.00

onderwerpen:
fysiologie
stemgeving
fonetografie

Presentatie:
- waarneming (ppt)
- korte aantekeningen

Deeltoets:

over de stof van week 5 en week 6.
Bestudeer ook in de Voice Portal > Exercises > Pedagogy 
 

Deeltoets:
over de relevante stof van week 3 tot week 8. Bestudeer ook in de Voice Portal > Exercises
 

Cora Canne Meijer Zangles
15.00 - 17.00
 

Vul ten slotte een on-line cursusevaluatie in! Dat kan tot 7 mei 2006

Algemene Literatuur:

- Baken, R.J. (1987). Clinical measurement of speech and voice, New York: Taylor and Francis, ISBN: 0-85066-651-1
- Borden, G.J., and Harris, K.S. (1980). Speech science primer, Baltimore: Williams and Wilkins, ISBN: 0-683-00941-9
- Howard, D.M. (1998). Practical voice measurement, In: The voice clinic handbook, Harris, T., Harris, S., Rubin, J.S.,
  and Howard, D.M. (Eds.), London: Whurr Publishing Company, 323-380, ISBN: 1-861560346
- Kent, R.D., and Read, C. (1992). The acoustic analysis of speech, San Diego: Singular Publishing Group, ISBN: 1-56593-364-8
- Millar, R. (1986). The structure of singing. New York: Schirmer.
- Nair, Garyth (1999). Voice -- Tradition and Technology, San Diego: Singular Publishing Group, ISBN 0-76930-028-6. 
- Reinders, A. (2001). Atlas van de Zangkunst, 4e druk met oefen-CD, 2001  Sesamserie,  HBuitgevers, Baarn
- Sundberg, J. (1987). The science of the singing voice, Dekalb: Northern Illinois University Press, ISBN: 0-87580-120-X
- Vennard, W. (1967). Singing: the Mechanism and the Technic. New York: Carl Fischer. Inc.