De Toren van Babel — huiswerk bij college 03

  1. Neem de basic word list op p.31 van de reader. Bepaal het tijdstip van divergentie tussen het Engels en het Nederlands, zoals uitgelegd in de begeleidende tekst.
  2. Ga na welke betekenis-veranderingen de volgende woorden hebben ondergaan in de loop der eeuwen:
    uniform, vroedvrouw, gaaf, barbaar, dosis, vaardig, bohémien.

2002.09.18 HQ