De Toren van Babel — huiswerk bij college 13

  1. Kies drie idiomatische uitdrukkingen uit de 'brontaal' die je momenteel aan het leren bent. Vertaal deze uitdrukkingen zo goed mogelijk in het Nederlands. Lukt het om equivalentie op alle niveau's te handhaven? Welke niveau's wel en niet?
  2. Geef een goede Nederlandse vertaling van de volgende Engelse idiomatische uitdrukkingen of collocaties:
  3. Geef een goede Nederlandse vertaling van de volgende Engelse brontekst (van A.A. Milne, Winnie the Pooh, 1926):
    'So now,' he thought, 'somebody else will have to do something, and I hope they will do it soon, because if they don't I shall have to swim, which I can't, so I hope they do it soon.' And then he gave a very long sigh and said, 'I wish Pooh were here. It's so much more friendly with two.'
  4. Is vertalen een kunst of een wetenschap? Welk standpunt lijkt Van Leuven hierover in te nemen? En Van het Reve? (NB: Hun standpunten hierover zijn niet expliciet in hun teksten terug te vinden). Bespreek eventuele overeenkomsten en verschillen. Beschouw je vertalen zelf meer als een kunst of als een kunde?
    2004.10.27 HQ