De Toren Van Babel

lesmateriaal bij college 1

Vertalingen van Genesis 11 uit het Hebreeuws:

Geluidsopnames van een Kekchi priester die een ritueel indiaans genezings-gebed uitspreekt. Welke klanken hoor je? Kan je horen waar de woorden beginnen en eindigen? Welke woorden van de priester kan je verstaan?

afkomstig van LP The Vanishing Indians: Maya and Kekchi of Guatemala and Belize. New York: Lyrichord, 197?.
aanvang
naar cursuspagina