[an error occurred while processing this directive]

De Toren Van Babel

opdrachten na college 2

 1. Waarom vertonen het Spaans en het Quecha in Equador dezelfde geografische variatie?
 2. Zijn talen met gelijke typologische kenmerken ook altijd genealogisch verwant? En omgekeerd? Waarom wel of niet?
 3. Noem tenminste 3 Nederlandse woorden die geagglutineerd zijn uit hun deel-morfemen.
 4. Noem tenminste 3 Nederlandse geïnflecteerde woorden, die een morfeem bevatten met meerdere betekenissen.
 5. Op welke wijze zou je een ergatief aspect kunnen aangegeven in het Engels, met name in de verleden tijd?
 6. Vergelijk de cognate woorden:
  Nederlandsduimduin
  DuitsDaumenDüne
  Welk Duits cognaat voor duin zou je eigenlijk verwachten, op grond van het rijtje op p.24 van de reader? Geef een mogelijke verklaring voor deze uitzondering.
 7. Bepaal de synthese-index van de volgende Nederlandse zinnen:
  1. De jongens zagen een bankje.
  2. Ik hou van jou.
  3. Kom hier!
  4. Uw naam worde geheiligd.
aanvang naar cursuspagina
[an error occurred while processing this directive]