[an error occurred while processing this directive]

De Toren Van Babel

opdrachten na college 5

 1. Zoek zelf, met behulp van de Letteren-Bibliotheek, naar andere voorbeelden van:
  • lingua franca,
  • pidgin,
  • creool-taal.
  Vermeld hierbij de talen waaruit jouw voorbeeld-taal is ontstaan, en geef een korte historische schets van het ontstaan.
 2. Lees het volgende fragment uit Uncle Tom's cabin, or Life among the lowly, geschreven door Harriet Beecher Stowe (1852):
  "But, Aunt Chloe, I'm getting mighty hungry," said George. "Isn't that cake in the skillet almost done?"
  "Mose done, Mas'r George," said Aunt Chloe, lifting the lid and peeping in, -- "browning beautiful -- a real lovely brown. Ah! let me alone for dat. Missis let Sally try to make some cake, t' other day, jes to larn her, she said. 'O, go way, Missis,' said I; 'it really hurts my feelin's, now, to see good vittles spilt dat ar way! Cake ris all to one side -- no shape at all; no more than my shoe; go way!"
  [Chapter 4, p.69]
  Probeer woord-voor-woord te begrijpen wat hier gezegd wordt. Tot welke bevolkingsgroep hoort Aunt Cloe? Is het "Black English", afgaande op dit fragment, nu meer een pidgin of een creool-taal? Of geen van beide? Is het dan soms een dialect van het Engels, of een zelfstandige taal? Motiveer je antwoord.
 3. In de koloniale tijd van Nederlands-Indië wilden de Nederlanders niet, dat de nederlands-indische bevolking ook Nederlands zou leren. Geef een verklaring voor deze houding. (Volledigheidshalve moet ik toevoegen dat deze houding wel veranderde vanaf ca. 1875).
  Bovendien wilden de plaatselijke heersers niet, dat de nederlandse kolonisten het Javaans zouden leren. Verklaar ook deze houding.
  Leg uit waarom deze standpunten hebben bijgedragen aan de opkomst van het Pasar Maleis. Probeer je uitleg te gieten in de terminologie van Rickford & McWhorter (reader, p.38 e.v.).
 4. Zoek tenminste 5 woorden in het Bahasa Indonesia die van westerse herkomst zijn, d.w.z. ontleend aan een europese taal. Gebruik hiervoor een woordenboek Indonesisch-Nederlands. Tip: Je maakt het meeste kans met woorden op het gebied van bestuur, rechtspraak of scheepvaart.
aanvang naar cursuspagina
[an error occurred while processing this directive]

Laatst bijgewerkt op 5 okt 2000 door Hugo Quené