[an error occurred while processing this directive]

De Toren Van Babel

opdrachten na college 6

 1. Bekijk een aflevering van een Nederlandse soap-serie. Het is het handigste als je de soap kan opnemen op een video-recorder. Analyseer het taalgebruik (woordkeus, zinsbouw, interrupties, e.d.) in 3 soorten conversaties: tussen man en vrouw, tussen mannen onderling, en tussen vrouwen onderling. Welke verschillen constateer je in deze 3 soorten conversaties?
  Komen jouw bevindingen overeen met die van Holmes in de reader? Waarin wel of niet?
 2. Zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in taalgedrag en taalgebruik nu eigenlijk belangrijk, of niet? In sociaal opzicht? In taalkundig opzicht? Motiveer je antwoorden!
 3. Leg een bezoek af aan de Letteren-Bibliotheek. Ga naar de collectie van Algemene Taalwetenschap en Fonetiek ("collectie ATW"). Alle boeken met het kenmerk ("signatuur") FBE staan daar bij elkaar. Waarover gaan al die boeken, m.a.w. wat betekent die signatuur?
  Snuffel eens rond in die boeken van LB-ATW-FBE. Zoek een interessante observatie over verschillen tussen mannen en vrouwen, in taalkundige zin. Kies uit al die boeken met dezelfde signatuur een gedachte, hypothese of feit die/dat je interessant of boeiend vindt, waar je het juist erg mee eens bent of juist niet, enz.
  Schrijf op wat je interessant of boeiend vindt, en waarom.
  Bij die observatie staan vast ook bronnen vermeld: andere boeken, of artikelen in tijdschriften. Zoek die bronnen ook op, en lees ze door. Houd aantekeningen bij van je zoektocht. Ben je van oordeel veranderd over het door jou geselecteerde idee, na lezing van het achtergrond-materiaal?
 4. In hoeverre zijn de bevindingen van Holmes (reader) ook geldig in het Nederland van 2000? Gelden de bevindingen alleen voor Nieuw-Zeeland in de jaren '80? Waarom wel of niet?
 5. Komen de resultaten van je onderzoekje bij college 3 (over klinkers in drie warenhuizen) overeen met de taalverandering zoals geschetst over het Poldernederlands? Zijn het inderdaad de haug-opgelaide jongere fraauwe die de klinkers extra 'laag' uitspreken? In welk warenhuis vond je het meeste 'verlaagde' klinkers? Eventueel kan je natuurlijk teruggaan om extra materiaal te verzamelen!
aanvang naar cursuspagina
[an error occurred while processing this directive]

Laatst bijgewerkt op 5 okt 2000 door Hugo Quené