[an error occurred while processing this directive]

De Toren Van Babel

opdrachten na college 9

 1. Voor deze opdracht moet je een definitie geven van het begrip "fiets". Verplaats je in de positie van een encyclopedie-maker, die moet uitleggen aan de lezer wat een fiets is.
  • Wat zijn de essentiële kenmerken van een fiets? Denk aan zaken zoals het aantal wielen, wijze van aandrijving, besturing, soort van belading, enzovoort.
  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende soorten fietsen? Denk aan mountainbike, driewieler, studentenfiets, bakfiets, riksja, je vaders fiets, velocipède, enzovoort. Welke prototypische overeenkomsten hebben al deze fietsen?
  1. Geef een zo nauwkeurig mogelijke definitie van valse vrienden, faux amis, false friends. Het is niet verboden om hierbij gebruik te maken van de termen en begrippen die je geleerd hebt in deze cursus.
  2. Geef drie voorbeelden van valse vrienden die jou ooit bedrogen hebben.
  3. Geef twee (andere) voorbeelden van valse vrienden die je de laatste weken hebt ontmaskerd, bij je cursus taalverwerving of taalvaardigheid in een vreemde taal.
 2. Zoek vijf Engelse zinnen waarin het woord shrug voorkomt. Schrijf deze zinnen op, en geef van elk een equivalente Nederlandse vertaling erbij. Geef dan een eigen woord-vertaling van het Engelse woord shrug, alsof je een woordenboek-maker bent. Vergelijk jouw vertaling met die van een Engels-Nederlands woordenboek. Noteer ook de titel en jaar van uitgave van dat woordenboek!
aanvang naar cursuspagina
[an error occurred while processing this directive]