De Toren van Babel — huiswerk bij college 09

  1. Zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in taalgedrag en taalgebruik nu eigenlijk belangrijk, of niet? In sociaal opzicht? In taalkundig opzicht? Motiveer je antwoorden!
  2. In hoeverre zijn de bevindingen van Holmes (zie reader) ook geldig in het Nederland van 2002? Gelden de bevindingen alleen voor Nieuw-Zeeland in de jaren '80? Waarom wel of niet?
  3. Deze vraag heeft te maken met de volgende practicum-opdracht (6) die je a.s. maandag moet inleveren! Vergelijk jullie resultaten over klinker-uitspraak met de taalverandering zoals geschetst over het Poldernederlands. Zijn het inderdaad de haug-opgelaide jongere fraauwe die de klinkers extra 'laag' uitspreken? In welk warenhuis vond je het meeste 'verlaagde' klinkers? Je kan bij het opnemen al proberen rekening te houden met deze vergelijking, door juist te vragen naar woorden met de tweeklanken ei, ui, au erin. Anders is het misschien nodig om nog extra materiaal te verzamelen!

2002.10.08 HQ