De Toren van Babel — huiswerk bij college 01

  1. Waarom spreken niet alle mensen één zelfde taal? Probeer een verklaring op schrift te stellen in maximaal 100 woorden.
  2. Waarom spreekt niet ieder mens zijn eigen unieke taal? Probeer een verklaring op schrift te stellen in maximaal 100 woorden.
  3. Lees het verhaal van De Toren Van Babel nog eens goed door. Tot wie spreekt de Heer in Genesis 11:6-7? En waarom?
  4. Bestudeer de twaalf universele observaties over taal, op p.17 van de reader. Welke observatie verbaast jou het minste? Geef een verklaring voor deze voor jou 'vanzelfsprekende' observatie.
  5. Wat is het equivalent van het Nederlandse telwoord een (één) in het Bahasa Indonesia, in het Bretons en in het Fins? Gebruik de versies van Genesis 11 uit de reader.

2005.12.01 HQ