Geen merk-gebonden document


Inleiding

Als je een werkstuk bij mij moet inleveren, dan moet dat in de vorm van een document in PDF, PostScript, of HTML formaat, of als "platte ASCII" tekst. Ik wens geen merk-gebonden document (zoals in Microsoft Word formaat) te ontvangen. Een belangrijke overweging hierbij is dat MS Word documenten niet goed zichtbaar zijn in WebCT Vista. Je werkstuk zou dan verminkt bij mij aankomen, of helemaal niet. Volg ook de verwijzing hierboven, voor vele andere argumenten om merkgebonden documenten te vermijden.

Hieronder vind je aanwijzingen over hoe je PDF of PS documenten kunt maken. Verwante ideeën kun je ook vinden in deze uitleg.

Van MS Word naar PostScript

  1. Er is bij je computer al een PostScript printer geïnstalleerd? Kies dan in Word voor de optie File > Print..., kies deze printer, en zorg dat het vakje Print to file aangevinkt is. Geef het resulterende bestand de extensie .PS. Je kunt dit PostScript bestand ook bekijken, bv met het programma GhostView (en daarmee kan je er ook nog een PDF bestand van maken). Het PostScript of PDF bestand kan je nu inleveren.
  2. Er is op je computer nog geen PostScript printer geïnstalleerd? Je moet dan zelf een virtuele printer installeren (een nep-printer dus, die niet echt bestaat, maar dat weet Windows niet). Surf daarvoor naar www.adobe.com en ga naar Support > Downloads > Postscript printer drivers. Kies de goede uit, en download en installeer deze volgens de aanwijzingen van de fabrikant. (NB: Gebruikers van Windows NT, 2000 en XP hebben hiervoor Administrator privileges nodig.) Ga dan terug naar stap 1 hierboven.

Van MS Word naar HTML

Een andere mogelijkheid is om een HTML document te maken. Kies dan in Word voor de optie File > Save As..., en kies in het veld "Save as type" voor Web Page. Maar: dit levert je een merkgebonden MicroSoft-document dat niet voldoet aan de HTML standaard. (Zo is het resulterende web-document veel te groot, o.a. omdat allerlei Word instellingen bewaard worden in dit web-document: wie er aan gewerkt heeft, hoe lang, layout-instellingen, enz.)
In Word 2000 kun je van je document toch valide, standaard HTML maken door eerst een Office 2000 HTML Filter te installeren. Dit filter vind je via www.microsoft.com/downloads > Search > Product: Office, Keywords: HTML. Download en installeer dit filter volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Kies dan in Word 2000 voor de optie File > Export As... > Compact HTML.
Inspecteer je web-document grondig in een web-browser (liefst niet eentje van MicroSoft). Als alles er goed uitziet, kun je dit document inleveren.

Van MS Word naar MS Web Archive

Een vierde mogelijkheid is om een MicroSoft web archive aan te maken. Dat is een HTML document inclusief plaatjes. (Dit formaat is echter ook merk-gebonden, net zoals het Word document.) Kies dan in Word 2000 voor de optie File > Save As web page..., en kies in het veld "Save as type" voor Web Archive (*.mht).
Inspecteer je web-document grondig in een web-browser (liefst niet eentje van MicroSoft). Als alles er goed uitziet, kun je dit document inleveren. Deze methode werkt goed in de computerleerzalen van het CIM.

LaTeX

Je kunt ook LaTeX gebruiken om een PostScript of PDF document te maken. Hoe moet je dan je figuren invoegen? Zorg dat je de figuren bewaart als Encapsulated PostScript (.EPS). Er bestaat eventueel een programma om figuren te converteren van Windows formaat (WMF) naar EPS: WMF2EPS.
Vanuit SPSS kun je heel eenvoudig figuren exporteren naar EPS: klik eenmaal binnen de figuur, klik met de rechter muisknop, kies Export... en vul alle velden goed in (charts only, selected charts, EPS file type, etc.).
Installeer het graphicx package, en neem het commando \usepackage{graphicx} op in de preamble van je document.
Gebruik in je document het commando \includegraphics{hist10bars} om de afbeelding in te voegen. Een extensie bij de bestandsnaam is niet nodig.
Compileer je LaTeX bestand enkele malen (driemaal is scheepsrecht) om alles goed te krijgen.
In het resulterende DVI bestand zijn de EPS figuren helaas niet zichtbaar. Je kunt het DVI bestand converteren naar PostScript (met dvips) en vandaar eventueel naar PDF (met Adobe Acrobat). In de PostScript en PDF versies zijn de afbeeldingen wel zichtbaar.

Hieronder zie je dit alles in een voorbeeld-document. Let ook op de dwarsverwijzing in de laatste alinea.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{graphicx}
...
\begin{document}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean molestie velit a libero. Etiam ut libero.
Praesent at lectus. Fusce sapien.

\begin{figure}[hb]
% don't place figure at the TOP of this page,
% only Here or Bottom
\caption{Distribution of Survival Times.}
\label{fig:hist10bars}
\includegraphics{hist10bars}
\end{figure}

Vestibulum purus dui, ullamcorper quis, tincidunt ac,
dignissim eu, neque, vide Figura~\ref{fig:hist10bars}.
Aliquam id libero sed purus luctus pharetra.

\end{document}

Je ziet hier het resultaat van dit voorbeeld.


© 2003-2004 HQ 2004.06.21

Valid HTML 4.01! Valid CSS!