Kennis Letteren en Maatschappij

200401031

2004-2005, blok 4, deeltijd


Nieuws | Praktisch | Toetsing | Draaiboek | Begrippenlijst | Wat nu?


Nieuws

 1. [2005.07.09] Iedereen hartelijk bedankt voor de betoonde inzet, en een goede zomer toegewenst!
 2. [2005.07.09] Alle uitslagen van deeltoetsen en eindcijfers zijn te vinden bij resultaten. Stuur een email als er iets niet in orde is. Deze cijfers zijn ook onderweg naar de studie-administratie. Als er HERK bij je naam staat, neem dan contact op per email, voor een herkansing in augustus. (Als je niet reageert, dan volgt er geen herkansing, en ben je dus gezakt voor deze cursus.)
 3. [2005.05.23] Opdrachten worden gecontroleerd op plagiaat. Je uitwerking moet je inleveren via Ephorus, via een eigen formulier van deze plagiaat-opsporingsdienst. Je kunt alleen documenten in Word (.doc) of PDF formaat inleveren. Meer informatie is hieronder te vinden.
 4. [2005.04.29] Bij e-mails naar de docent moet je altijd in het Subject-veld vermelden: KLM <naam> <studentnr> onderwerp.
 5. [2005.04.29] Een absolute aanrader is deze begrippenlijst. Alleen deze versie wordt actief bijgehouden.

Praktische informatie

Docent

Deze cursus wordt aangeboden in twee parallelle voltijds-groepen plus een deeltijd-groep. De informatie in deze pagina heeft alleen betrekking op de deeltijd-groep met docent Hugo Quené, met een wekelijkse bijeenkomst op maandag.

Mijn e-dres luidt
  hugo (dot) quene (at) let (dot) uu (dot) nl

NB: (1) De UU behandelt post vanaf Hotmail, Yahoo, e.d. als 'spam', dus stuur berichten altijd vanaf je Solis UU account. (2) In het Subject-veld moet je vermelden KLM <naam> <studentnr>

Mijn adres voor post en bezoek is
  Trans 10, 3512 JK  Utrecht
  kamer 1.31
Open inloop-spreekuur is op dinsdag, 14:00-15:30u.

Leesstof

Rooster

cursusjaar 2004-2005, blok 4, deeltijd, groep Quené
maandag19:00-22:00Trans 10, 0.17

Toetsing

De toetsing voor deze cursus geschiedt via twee opdrachten en twee toetsen.

De twee opdrachten staan vermeld in het onderstaande draaiboek. Je uitwerking daarvan moet ingeleverd zijn voor de aangegeven deadline. Kijk naar deze aanwijzingen over taal- en stijlfouten die je niet moet maken.
Je moet de opdrachten individueel maken, dus niet overschrijven van internet of van iemand anders.Je uitwerking zal worden gecontroleerd op plagiaat, met behulp van Ephorus. Je moet je werk daarom inleveren via dit formulier, in Word (.doc) of PDF formaat. De inlevercode daarbij is "KLM0405DT4" (zonder de aanhalingstekens).

Elk van deze twee opdrachten levert je maximaal 20 punten op.

De datum van de eerste toets is nog niet bekend; de tweede toets zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni 2005, 19:00-22:00u, Educatorium (Uithof), zaal Gamma. Elk van deze toetsen levert je maximaal 30 punten op.

Het eindcijfer bestaat uit alle behaalde punten, gedeeld door 10.
Afwezigheid bij colleges wordt maximaal twee keer toegestaan — bij méér dan twee gemiste colleges volgt tenminste een gepaste compensatie.


Draaiboek

(1) maandag 2 mei: college 1

Inleiding. Kennis, Letteren, Maatschappij. Historisch overzicht.

Lezen: Pollmann, Hoofdstuk 1.

Verwijzingen:

(2) maandag 9 mei: college 2

Skepticisme. Wanneer weten we iets?

Lezen: Rosenberg, First Conversation en Second Conversation.

Kijken: fragment uit The Matrix (1999).

Verwijzingen:

maandag 16 mei: Pinksteren

geen college.

(3) maandag 23 mei: college 3

Rechtvaardiging van kennis. Fundamentisme. Soorten kennis.

Lezen: Rosenberg, Third Conversation; Pollmann, Hoofdstuk 2.

Kijken: tv-reclamespotje voor vlees-keurmerk, "effe checken", via TROS Radar (kies daar voor: Loden Leeuw > Uitslag Loden Leeuw 2002 > Vlees keurmerk) [helaas niet meer beschikbaar online]

Verwijzingen:

eerste opdracht: Europese Grondwet

Op 1 juni a.s. wordt er in Nederland een referendum gehouden over de Europese grondwet. Deze Grondwet van Europa heeft zowel voor- als medestanders, die elkaar met allerlei argumenten bestrijden. Daar zitten zowel rationele als irrationele argumenten tussen. Neem goed kennis van de argumenten van beide kampen, en probeer vervolgens te bepalen welke argumenten rationeel zijn, en welke irrationeel. Kijk ook naar hoe het ene kamp de argumenten van de ander bestrijdt: rationeel of irrationeel? Gezien de omvang van de discussie mag je je beperken tot een deelgebied naar keuze, bv. het landbouwbeleid, historische argumenten, internationale betrekkingen, minderheidstalen, terrorisme, e.d. Probeer tot een waarde-oordeel te komen over wat je hebt gevonden, met behulp van je academische vaardigheden. Kan je een wetenschappelijk verantwoord stem-advies geven (op het gekozen deelgebied), en zo ja welk, of is dat niet mogelijk?
Schrijf een essayistisch verslag over je bevindingen, van maximaal 1500 woorden. Let daarbij op mijn aanwijzingen voor taalgebruik en schrijfstijl. Lever je werk in bij Ephorus, de plagiaat-opsporingsdienst, via dit formulier, in Word (.doc) of PDF formaat, uiterlijk zondag 29 mei 2005, 23:59u.

Verwijzingen:
JA:  www.grondweteuropa.nl
NEE:  www.eunee.nl

(4) maandag 30 mei: college 4

De taal van de wetenschap. Woorden en beelden.

Lezen: Pollmann, Hoofdstuk 3, met uitzondering van §3.3.

Huiswerk vooraf: Welke problemen die in de vorige bijeenkomsten aan de orde zijn geweest, heb je nog niet goed begrepen? Noem alleen de drie belangrijkste en doe een suggestie over hoe je vermoedt dat ze begrepen moeten worden. Neem je uitwerkingen op papier mee naar college.

Verwijzingen:
Digitale bewerking kan ons beeld van de werkelijkheid sterk beïnvloeden; zie deze voorbeelden over de bomaanslag in Madrid (2004) of over presidentskandidaat John Kerry. En wat tonen de uitvergrote luchtfoto's van "weapons of mass destruction" in Irak (2003)?

Kijken: Opération Lune, door William Karel.
Achtergrond-informatie over deze film: van tv-kanaal Arte, van imdb.

Verder lezen (facultatief):
Cicero, M. Tullius (2003) De Ideale Redenaar (vert. H.W.A. van Rooijen-Dijkman & A.D. Leenman, 2e druk). Amsterdam: Polak & Van Gennep. ISBN 90-253-0065-9.
Sarah de Rijcke en Anne Beaulieu (2004) De grenzen van inzichtelijkheid: Waarom wetenschappelijke afbeeldingen niet vanzelf spreken, Academische Boekengids 47.

dinsdag 31 mei: eerste toets

19:00-21:00u, Kromme Nieuwegracht 80, zaal 0.06
De eerste toets gaat over de stof van de eerste 4 colleges: leesstof, college-stof, begrippenlijst, en opdrachten.

woensdag 1 juni: stemmen over Grondwet voor Europa

(5) maandag 6 juni: college 5

Waarnemen en redeneren. Inductie en deductie. Fundamentisme.

Lezen: Pollmann, Hoofdstuk 3, §3.3, en Hoofdstuk 4 geheel.

Kijken: Forensic Detectives, over DMSO4, van Discovery Channel; deze foto; Change Blindness.

Verwijzingen:

(6)maandag 13 juni: college 6

Interpreteren, verklaren, begrijpen. Correspondentie en coherentie.

Lezen: Pollmann, Hoofdstukken 5 en 6.

Kijken: video over hermeneutiek, advertentie voor Silk Cut sigaretten, panorama van de Annapurna (een bergketen) in Nepal.

tweede opdracht

Deze opdracht mag je kiezen uit de twee mogelijke opdrachten hieronder.
 1. Schrijf een essay naar aanleiding van het toneelstuk De Redenaar. Deze solo-voorstelling van Victor Löw is nog te zien op 11 en 12 juni in de Stadsschouwburg te Utrecht. Het verdient aanbeveling om wat korte notities te maken tijdens de voorstelling. In deze voorstelling wordt ruim geciteerd uit een 'canon' van beroemde redevoeringen: van Bernard de Clairvaux, Joseph Goebbels, John F. Kennedy, en anderen. Ook wordt er ingegaan op bouwwerken van de architect Frank Lloyd Wright, die zichzelf als 'schrijver van gebouwen' beschouwde (citaat: "Every great architect is --necessarily-- a great poet. He must be a great original interpreter of his time, his day, his age." via wikiquote). Noteer tijdens de voorstelling waarnaar/waaruit verwezen/geciteerd wordt.
  Kies één of meer van die geciteerde werken (redevoeringen en/of gebouwen) uit, en onderzoek de historische context van dat origineel. In hoeverre komt de weergave daarvan in de voorstelling overeen met het historisch origineel? Welke afwijkingen treden er aan het licht? Wat zijn, in het algemeen, de overeenkomsten en verschillen tussen de interpretaties in deze toneelvoorstelling, en interpretaties in letteren-onderzoek? Laat dat zien aan de hand van het door jou gekozen origineel.
 2. Schrijf een essay naar aanleiding van een literair werk dat duidelijk gebaseerd is op historische gebeurtenissen. In de lijst hieronder zie je enkele mogelijkheden; (zoveel mogelijk van) deze werken zullen binnenkort geplaatst worden op de collegeplank voor onze cursus. Onderzoek de historische context van deze gebeurtenissen. In hoeverre komt de weergave daarvan in het boek overeen met de historische feiten? Welke afwijkingen treden er aan het licht? In het boek wordt een her-interpretatie van de historische gebeurtenissen gegeven. In hoeverre en waarom vind je die nieuwe interpretatie geloofwaardig? (Denk bv aan correspondentie en coherentie). Wat zijn, in het algemeen, de overeenkomsten en verschillen tussen de interpretaties in dit boek, en interpretaties in letteren-onderzoek?
  Mogelijke literaire werken:
  • Harry Mulisch, Het theater, de brief en de waarheid (Amsterdam: CPNB, 2000), uitgegeven als Boekenweekgeschenk 2000.
  • William Boyd, The New Confessions (London: Penguin, 1987).
  • Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, or the Children's Crusade, a Duty-dance with Death (1969).
  • Primo Levi, Is dit een mens [Se questo è un uomo] (1947/1987).
  • Erich Maria Remarque, Im Westen Nichts Neues (Berlin: Im Propyläen, 1928).
Schrijf een essayistisch verslag over je bevindingen, van maximaal 1500 woorden. Let daarbij op mijn aanwijzingen voor taalgebruik en schrijfstijl. Zorg dat je werk voorzien is van je naam en studentnummer. Lever je werk in bij Ephorus, de plagiaat-opsporingsdienst, via dit formulier, in Word (.doc) of PDF formaat, uiterlijk zondag 19 26 juni 2005, 23:59u.

(7) maandag 20 juni: college 7

Groei van kennis, bedrog, fraude, plagiaat, ethiek.

Lezen:
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening: Principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, door VSNU, zie download-verwijzing onderaan persbericht.

Huiswerk: Kies één van de genoemde dilemma's uit, en inventariseer zoveel mogelijk valide argumenten 'pro' en 'contra'.

Verwijzingen:

(8) maandag 27 juni: college 8

Groei van kennis, relativisme; Popper, fallibilisme; Kuhn, wetenschappelijke omwentelingen, incommensurabiliteit.
De maatschappelijke functie en waarde van Letteren.

Lezen: Pollmann, Hoofdstukken 7 en 8.

dinsdag 28 juni: tweede toets

19:00-21:30u, Uithof, Educatorium, zaal Gamma.

2005.07.09 HQ