Methoden van Experimenteel Onderzoek

code 200800181

2010-11, blok 2, november-januari

 

News

 1. [2011.01.26] Vragen bij college 7 aangepast. Deadline voor eindopdracht verplaatst naar 2 februari.
 2. [2011.01.26] In je academische teksten (inclusief werkstukken en scriptie) moet je altijd alle geraadpleegde bronnen vermelden! Anders maak je je wellicht schuldig aan plagiaat, een vorm van fraude. Bestudeer de facultaire checklist plagiaat zorgvuldig!
  Meer informatie in de algemene Onderwijs- en Examenregeling voor masterprogramma's, artikel 5.14.
 3. [2011.01.26] Kijk ook nog eens naar mijn aanwijzingen voor taalgebruik en stijl, en controleer je werk op spelfouten. Denk ook aan het vermelden van je naam en studentnummer.
 4. [2010.11.17] Als het goed is heb je een uitnodiging ontvangen voor de cursus-site, http://groups.yahoo.com/group/meo1011blok2. Die groepspagina zullen we gebruiken om documenten uit te wisselen. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, stuur me dan een herinnering met je naam, email @students.uu.nl, en studentnummer.
 5. [2010.11.10] Deze pagina bevat informatie over cursus 200800181 (blok 2) voor studenten Logopediewetenschap.
  For information about course 200800180 (period 1) or 200800180 (period 2) for Linguistics master students, follow the hyperlinks.

Praktisch

Docent

Hugo Quené
e-mail:  h (dot) quene (AT) uu nl,
Trans 10, kamer 1.17
spreekuur dinsdag 14:00-15:30 en op afspraak

Leesstof

wordt aangegeven bij ieder college afzonderlijk

Rooster

Het actuele rooster is te vinden via de cursuskrant.

Organisatie

In deze cursus hebben we slechts één werkcollege per week. Daarnaast is er een ondersteunend computer-practicum. De eerste week is er nog geen onderwijs! De nadruk ligt op zelfstudie, opdrachten, en "peer review". De voertaal is Nederlands.

Voor een werkcollege moet je het volgende doen:

 1. opdrachten maken over de onderwerpen van het voorafgaande werkcollege;
 2. opdrachten inleveren (via groepspagina), uiterlijk dinsdag 18:00u;
 3. bespreek en beoordeel de opdracht van een medestudent, uiterlijk donderdag 12:00u;
 4. nieuwe leesstof lezen en bestuderen.

Tijdens de werkcolleges zullen we de opdrachten bespreken, aan de hand van jullie reviews. Ook zullen we nieuwe stof behandelen en uitleggen.

Na een werkcollege moet je nieuwe opdrachten maken en inleveren, via adres volgt.
Lever je werk in in een enkel document per week, in PDF formaat.
Lever je werk in op de groepspagina voor deze cursus, onder Shared Documents sectie, in de juiste map/folder behorend bij de cursusweek. Dit moet allemaal voltooid zijn op dinsdag 18:00u.
Haal het werk op dat jij moet beoordelen (volgens aangekondigd schema), en schrijf een beoordeling van dat werk in een afzonderlijk document. Plaats deze review ook op de cursuspagina. Dit moet voltooid zijn op donderdag 12:00u (overdag).
Voor het werkcollege op vrijdag dien je de review over jouw werk gelezen te hebben.

Meer over peer review (werk beoordelen van vakgenoten):

Beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op de wekelijkse opdrachten en reviews (70%) en de eindopdracht (30%). Het eerste deelcijfer is gebaseerd op je gezamenlijke opdrachten, reviews, en deelname tijdens colleges. Je ontvangt dus niet voor iedere week een apart deelcijfer! Je studievoortgang moet je dus zelf bewaken, met behulp van de uitwerkingen van andere studenten, reviews, en discussies tijdens werkcollege.
De eindopdracht bepaalt 30% van je eindcijfer. Naar verwachting zullen de eindcijfers pas bekend gemaakt kunnen worden na afloop van blok 2.

Draaiboek

19 Nov: geen bijeenkomst (week 1)

college 1: woe 24 nov (week 2)

Experimenten. Methodologie. H0 en H1. Falsificatie. Empirische Cyclus. Over peer-review.

Lezen:
 • Maxwell & Delaney (2004). Chapter 1.
 • H. Quené (2010). In: E. Blom & S. Unsworth (Eds.) Experimental Methods in Language Acquisition Research (pp.269-284). Amsterdam: Benjamins. ISBN 978-90-272-1997-8. [preprint].
Vooraf:
 • Controleer of je voldoende kennis en vaardigheden hebt op het gebied van de statistiek. Je kan dat doen aan de hand van dit tentamen van de cursus Statistiek.
 • Neem een kijkje bij de websites die hieronder staan vermeld. Kijk in ieder geval bij de Research Methods Knowledge Base.
Opdrachten:
 1. Visit the new Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Take a recent printed issue (2008 or 2009) of an experimental journal (in phonetics, psycholinguistics, speech pathology, etc.), such as Journal of Phonetics, Journal of Memory and Language, Phonetica, JLSHR, and select an article that reports an experimental study.
  (a) Which questions does the study attempt to answer?
  (b) Which independent and dependent variables are involved in the study?
  (c) Describe the design of the experiment.
 2. A researcher wants to know whether the vowel duration in stressed vowels is longer than in unstressed vowels. There are two groups of participants, and the researcher is interested in their difference (e.g. L1 and L2 speakers). The target vowels occur in the first vs. the third syllable of three-syllable words. To prevent strategic behavior (what's that?), a speaker may not produce words with different stress patterns: all words produced by a single speaker need to have the same stress pattern.
  Provide a possible design for this experiment. Indicate which factors are between or within subjects, dependent or independent, etc. Make a graph or table to illustrate your design.
 3. Answer the following questions in the chapter by Maxwell & Delaney, Chapter 1: Exercises 1, 5, 6, 7, 10.
 4. This last assignment is not for peer review but for independent study. Now is the perfect time to brush up your statistical skills. Answer the tentamina of my Statistics course (see above). Afterwards, check your answers with those provided on the course webpage. Determine what parts of your statistics proficiency are still deficient. Design a plan of action, to remedy your shortcomings during this teaching period.
Verwijzingen:

26 Nov: geen bijeenkomst (week 2)

college 2: 3 Dec (week 3)

Experimental design.

Leesstof:

Extra leesstof:

Opdrachten:

Geen opdracht.
Wat je geleerd en gelezen hebt moet je wel in verband brengen met en toepassen in de opzet van je eigen scriptie.

college 3: 10 Dec (week 4)

regressie, meetfout, betrouwbaarheid.

Lezen:
 • Ferguson, G. A., & Takane, Y. (1989). Statistical Analysis in Psychology and Education (6th ed.). New York: McGraw-Hill. Chapter 24 "Errors of Measurement", pp.466-478.
 • Trochim, W.M. (2002). Measurement. In: Research Methods Knowledge Base (Web Center for Social Research Methods).
Verwijzingen:

Reliability

Let us assume that we have 2 observations for each of 5 persons. These observations are about the perceived body weight, as judged by two 'raters' or judges, x1 and x2. The data are as follows:

person x1 x2
 1   60 62
 2   70 68
 3   70 71
 4   65 65
 5   65 63

Because we have only two measures (variables), there is only one pair of measures to compare in this example. Very often, however, there are more than two judges involved, and hence many more pairs.

First, let us calculate the correlation between these two variables x1 and x2. This can be done in SPSS with the Correlations command (Analyze > Correlate > Bivariate, check Pearson correlation coefficient). This yields r=.904, and the average r (over 1 pair of judges) is the same.

If you need to compute r manually, one method is to first convert x1 and x2 to Z-values [(x-mean)/s], yielding z1 and z2. Then r = SUM(z1×z2) / (n-1).

This value of r corresponds to Cronbach's Alpha of (2×.904)/(1+.904) = .946 (with N=2 judges). Cronbach's Alpha can be obtained in SPSS by choosing Analyze > Scale > Reliability Analysis. Select the "items" (or judges) x1 and x2, and select model Alpha. The output states: Reliability Coefficients [over] 2 items, Alpha = .9459 [etc.]
If the same average correlation r=.904 had been observed over 4 judges (i.e. over 4×3 pairs of judges), then that would have indicated an even higher inter-rater reliability, viz. alpha = (4×.904)/(1+3×.904) = .974.

Exactly the same reasoning applies if the data are not provided by 2 raters judging the same 5 objects, but by 2 test items "judging" a property of the same 5 persons. Both approaches are common in language research. Although SPSS only mentions items, and inter-item reliability; the analysis is equally applicable to raters or judges, and inter-rater reliability.

Note that both judges (items) may be inaccurate. A priori, we do not know how good each judge is, nor which judge is better. We know, however, that their reliability of judging the same thing (true body weight, we hope) increases with their mutual correlation.

Now, let's regard the same data, but in a different context. We have one measuring instrument of the abstract concept x that we try to measure. The same 5 objects are measured twice (test-retest), yielding the data given above. In this test-retest context, there is always just one correlation, and the idea of inter-rater reliability does not apply in this context. We find that rxx=.904.

This reliability coefficient r = s2T / s2x . This provides us with an estimate about how much of the total variance is due to variance in the underlying, unknown, "true" scores. In this example, 90.4% of the total variance is estimated to be due to variance of the true scores. The complementary part, 9.6% of the total variance, is estimated to be due to measurement error. If there were no measurement error, then we would predict perfect correlation (r=1); if the measurements would contain only error (and no true score component at all), then we would predict zero correlation (r=0) between x1 and x2.
In this example, we find that
se = sx × sqrt(1-.904) = sqrt(15.484) × sqrt(.096) = 1.219
check: s2x = 15.484 = s2T + s2e = s2T + (1.219)2,
so s2T = 15.484 - 1.486 = 13.997
and indeed r = .904 = s2T / s2x = 13.997 / 15.484.

Supposedly, x1 and x2 measure the same property x. To obtain s2x, the total observed variance of x (as needed above), we cannot use x1 exclusively nor x2 exclusively. The total variance is obtained here from the two standard deviations:
s2x = sx1 × sx2
s2x = 4.18330 × 3.70135 = 15.484

In general, a reliability coefficient smaller than .5 is regarded as low, between .5 and .8 as moderate, and over .8 as high.

college 3 (vervolg)

Opdrachten:
Je antwoorden en uitwerkingen op deze opdrachten moet je weer inleveren zoals hierboven beschreven. Zoals altijd moet je weer helder, correct en compact schrijven.
 1. Answer the following questions: Ferguson & Takane, Chapter 24: Exercises 1, 2.
 2. We have constructed a test consisting of 4 items, with an average inter-item correlation of 0.4.
  a. How many inter-item correlations are there, between 4 items? (Ignore the trivial correlation of an item with itself.)
  b. Compute the Cronbach Alpha reliability coefficient of this test of k=4 items.
  Now we add a new 5th item.
  c. How many new inter-item correlations are added to the correlation matrix when a 5th item is added to the test?
  Unfortunately the coding of this item happens to be incorrect, that is, the scale was reversed for this new item. The inter-item correlation of this 5th item with each of the 4 older items is -0.4 (note the negative sign).
  d. What is the average inter-item correlation after adding this 5th test item?
  e. Compute the Cronbach Alpha coefficient of the longer test of k=5 items.
  f. Compare and discuss the reliability and usefulness of the shorter and of the longer test.
 3. A student weights an object 6 times. The object is known to weigh 10 kg. She obtains readings on the scale of 9, 12, 5, 12, 10, and 12 kg. Describe the systematic error and the random errors characterizing the scale's performance.
  Adapted from: R.L. Rosnow & R. Rosenthal (2002). Beginning Behavioral Research: A conceptual primer (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Ch.6, Q.7, p.159.

college 4: 17 Dec (week 5)

Significantie, power, effect size, toetsing. Onafhankelijke en paarsgewijze t-toets.

Bij deze stof horen geen opdrachten, maar je moet het geleerde wel toepassen bij het opzetten van je eigen scriptie-onderzoek.

Lezen:
 • Zoek je boek over Statistiek, en herlees de hoofdstukken over toetsing, Type-I-fout, Type-II-fout, significantie, en power. Bijvoorbeeld: gebruikers van Peck & Devore (2008) moeten daarin de hoofdstukken 10 (Hypothesis testing using a single sample) en 11 (Comparing two populations or treatments) herlezen.
 • Lenth, R.V. (2001). Some Practical Guidelines for Effective Sample Size Determination. The American Statistician, 55(3), 187-193. [online via UBU, na inloggen met Solis ID]
 • H. Quené (2010). How to design and analyze language acquisition studies. In: E. Blom & S. Unsworth (Eds.) Experimental Methods in Language Acquisition Research (pp.269-284). Amsterdam: Benjamins. ISBN 978-90-272-1997-8. [preprint].
Aanvullende leesstof:
 • Cohen, J. (1992). A Power Primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. [via UU Bibliotheek, of scan via ou.edu]
Verwijzingen:

effect size

If we are comparing two groups of means, as in a pairwise t test, then the effect size d is defined as: d = (m1-m2)/s (Cohen, 1969, p.18; m represents mean).

A value of d=.2 is regarded as small, d=.5 as medium, d=.8 as large. It is left to the researcher to classify intermediate values (ibid., p.23-25).
The difference in body length between girls of 15 and 16 years old has a small effect size, just as male-female differences in sub-tests of an IQ test. "A medium effect size is conceived as one large enough to be visible to the naked eye," e.g. the difference in body length between girls of ages 14 and 18. Large effect sizes are "grossly perceptible", e.g. the difference in body length between girls of ages 13 and 18, or the difference in IQ between PhD graduates and freshman students.

If we are comparing k groups of means, as in an F test (ANOVA), then the effect size f is defined as: f = sm/s, where sm in turn is defined as the standard deviation of the k different group means (ibid., p.268). If k=2, then d=2f (ibid., p.278). These rules apply only if all groups are of the same size; otherwise different criteria apply.

A value of f=.10 is regarded as small, f=.25 as medium, f=.40 as large. Again, it is left to the researcher to classify intermediate values (ibid., p.278-281).
Small-sized effects can also be meaningful or interesting. Large differences may correspond to small effect sizes, due to measurement error, disruptive side effects, etc. Medium effect sizes are observed in IQ differences between house painters, mechanics, carpenters, butchers. Large effect sizes are observed in IQ differences between house painters, mechanics, carpenters, (railroad) engine drivers, and lab technicians.

Adapted from: Cohen, J. (1969). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (1st ed.). New York: Academic Press.

Additional reading: Rosenthal, R., R. L. Rosnow, & Rubin, D.B. (2000). Contrasts and Effect Sizes in Behavioral Research: A correlational approach. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-65980-9.

QQ plot of normally distributed data

A Normal Probability plot (NP plot or QQ plot) is a great tool to verify whether a variable has a normal distribution. Such a plot can be made in SPSS by choosing Analyze > Descriptive Statistics > Explore, or by means of the Examine command in a Syntax window. But what is "normal"? Here is an SPSS script to generate a QQ Plot of random data from a normal distribution. To run the script, you also need this dummy data file. Repeat the marked commands in the script, at least 8 times, to train your eyes to QQ plots of normally distributed data. Also notice the reported Kolmogorov-Smirnov Test of Normality and its significance.

Kerstreces

In de weken 51 en 52 vindt er geen onderwijs plaats.

college 5: woe 5 jan 2011 (week 6)

ANOVA: beginselen, eenweg en meerweg analyses, interactie, fixed vs random factors, error terms.

Dit college vindt plaats op woensdag, zodat we vrijdag kunnen besteden aan oefening.

Leesstof:

Opdrachten:
 1. In a study of cardiovascular risk factors, joggers who run at least 15 miles per week were compared with a control group described as "generally sedentary". Both men and women participated in this study. The design is a 2×2 between-subjects ANOVA, with Group and Sex as factors. There were 200 participants for each combination of factors. One of the dependent variables is the rate of heartbeat of a participant, after 6 minutes on a treadmill, expressed in beats per minute.
  Data from this study are available here in SPSS format, or as plain text (the latter file contains variable names in the first line).
  (a) What do you think of the construct validity? Please comment.
  (b) Is is allowed to conduct an analysis of variance on these data? Motivate your answer with relevant statistical considerations.
  (c) Conduct a two-way ANOVA on these data.
  (d) Write a summary of the results of this study, including the (partial) effect size η and η2. Draw your conclusions clearly.
  (e) From each cell (combination of factors), draw a random sample of n=20 individuals, out of the 200 in that cell. Explain how you have performed the random sampling. Repeat the two-way ANOVA on this smaller data set.
  (f) Discuss the similarities and differences in results between (b) and (d).
  This exercise is adapted from: Moore, D.S., & McCabe, G.P. (2003). Introduction to the Practice of Statistics (4th ed.). New York: Freeman. Example 13.8, pp.813-816.
 2. In a fictitious study, the effect of a growing potion was investigated. The growing potion was administered in 5 different dosages (of 1, 3, 5, 10, and 20 units per day), to 10 men and to 10 women for each dosage, during 15 days. The dependent variable is the increase in body length of a participant, after 15 days, in cm.
  Data from this study are available here in SPSS format, or as plain text (the latter file contains variable names in the first line).
  (a) Import these data into SPSS or a statistical package of your choice. Make a graph of the increase in body length, for each of the 10 conditions. (Hint: In SPSS use a "clustered boxplot".) Discuss what the graph shows.
  (b) Conduct a two-way ANOVA on these data, with Sex and Dosage as two "fixed" factors. Include measures of effect size and of power in your report.
  (c) What is the range of generalisation over dosages, in the ANOVA in (b)? Discuss the external validity of the dosage factor.
  (d) Conduct a two-way ANOVA, but now with Dosage as "random" factor. (Hint: SPSS does not handle "mixed" models like this one very well. It's probably easiest to calculate the F-ratios by hand, using the ANOVA results obtained under (b) above.)
  (e) What is now the range of generalisation over dosages, in the ANOVA in (d)? Again discuss the external validity of the dosage factor.
  (f) Discuss the similarities and differences in results between the two ANOVAs in this assignment. Does the growing potion have a different effect on men and women?

vrijdag 7 jan 2011: practicum ANOVA (week 6)

Uitwerking in SPSS van bovenstaande opdrachten.

college 6: vrij 14 Jan (week 7)

ANOVA: Repeated Measures, minF'

Leesstof: Verwijzingen:
Kijk ook naar deze pagina's van verwante cursussen over onderzoeksmethoden, bij andere universiteiten: Opdrachten:
NNB

college 7: 21 Jan (week 8)

Multipele regressie, multivariate analyses.

Dit college is verplaatst naar woensdag 26 januari, in verband met het protest van docenten en studenten tegen de regeringsmaatregelen tegen langstudeerders. Zie UU nieuws en www.studiemarathon.nl.

Leesstof:

 • Moore, D.S., McCabe, G.P. & Craig (2009). Introduction to the Practice of Statistics (6th ed.). Chapter 11 "Multiple Regression".
 • optional: Devore, Jay & Peck, Roxy (2001). Statistics: The Exploration and Analysis of Data (4th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury. [ISBN 0-534-35867-5.] Chapter 14 "Multiple Regression Analysis", pp. 553-610.
 • optional: chapter on Multiple Regression, from the excellent online Electronic Statistics Textbook at StatSoft, Inc.
Opdrachten:
Bij dit college zijn geen verplichte opdrachten, en geen peer review.
Je kunt voor jezelf wel de volgende opdrachten maken en inleveren als eindopdracht!
 1. Answer the following questions: Moore, McCabe & Craig (2009), Chapter 11, Exercises 2, 3, 16, 33 1, 2, 3, 4, 30.
  Data for the last question are available here in plain text format (the first line of this file contains variable names).

Forward or Backward?

For questions 16 and 33 the FORWARD method is most appropriate. This means that you start with an empty model (only intercept b0) to which predictors are added step by step. After each addition of a predictor, you check whether the model performs significantly better than before (e.g. by checking whether R2 increases).
The questions are about the increment in R2 by adding a predictor. The relevant information is easier to find in the SPSS output if you specify the FORWARD method.
As a bonus, you could check what happens if you exclude case #51 from the data set, e.g. by marking it as a missing value. This is quite easy if you keep the regression command in a Syntax window for repeated use.

HSS, SAT, GPA??

The chapter by Moore & McCabe draws heavily on typically American concepts. In the USA, your achievements are all that counts, in life as well as in study. The US grading system ranges from A+ (excellent) to F (fail).
For admission to a university, two things are taken into account: (a) your average grades in the final years of high school (HSM, HSS, HSE), and (b) your score in a national admissions exam, like the Dutch CITO test (Scholastic Aptitude Test, SAT). Top-class universities, like Harvard, Yale, Stanford, etc., use both parameters in selection. You have to be the best in your class (but your classmates are strongly competing for this honor), plus you need a minimal score on your SAT.
During your academic study, all your grades and results contribute to your Grade Point Average (GPA), a weighted average grade. This GPA is generally used as an indication of academic achievement and success. The authors attempt to predict the GPA from the previously obtained indicators (a) and (b).

regression

Why is it "regression"? This has to do with heredity, the field of biology where regression was first developed by Francis Galton (cousin of Charles Darwin) in the late 19th century.
Take a sample of fathers, and note their body length (X). Wait for one full generation, and measure the body length of each father's oldest adult son (Y). Make a scattergram of X and Y. The best-fitting line throught the observations has a slope of less than 1 (typically about .65). This is because the sons' length Y tends to "regress to the mean" — outlier fathers tend to produce average sons, and average fathers also tend to produce average sons. Galton called this phenomenon "regression towards mediocrity". Thus the best-fitting line is a "regression" line because it shows the degree of regression to the mean, from one generation to the next. (Note that any slope larger than 0 suggests an hereditary component in the sons' body length, Y.)
Questions: Which variable has the larger variance, X or Y? Does the variation in body length increase or decrease (regress) over generations? Why?

partial correlation

The partial correlation between X1 and X2, with X3 removed from both, is given by:
r12.3 = ( r12-r13r23 ) / sqrt[ (1-r213)(1-r223) ]
 • Ferguson, G. A., & Takane, Y. (1989). Statistical Analysis in Psychology and Education (6th ed.). New York: McGraw-Hill. p495.
 

eindopdracht

Voor de eindopdracht zijn twee mogelijkheden.

Ten eerste kan je een herziene versie inleveren van een eerdere opdracht uit deze cursus. Je mag zelf kiezen welke opdracht je wilt herzien.
Het herziene werkstuk dient zoveel mogelijk een vloeiend verhaal te zijn, dus geen verzameling van losse zinnen en statistische uitvoer.
In de herziene versie moet je de commentaren verwerken van je reviewer — als je het daarmee eens bent. Gebruik ook de leesstof en externe verwijzingen indien beschikbaar.
Je kunt de opmerkingen van de reviewer bespreken in je eigen herziene tekst. Maar misschien vind je het makkelijker om een aangepaste coherente tekst te schrijven, en een afzonderlijk document waarin je de opmerkingen van de reviewer bespreekt, welke je hebt overgenomen en welke niet, en waarom niet. (Dat heet een "cover letter").

Ten tweede mag je de opdrachten bij college 7 inleveren als eindopdracht. Verwerk je antwoorden in een vloeiend en coherent betoog, dus geen verzameling van losse zinnen en statistische uitvoer.


Deadline is vrijdag 28 januari woensdag 2 februari 2011, 23:59 h.

Verder Lezen