Spreken en Verstaan

code 200300287

2006-2007, blok 1, september-novemberNieuws

Praktisch

Docent

Hugo Quené
e-mail: Hugo Quene AT let uu nl,
adres: opleiding Taalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht, kamer 1.31
spreekuur: dinsdag 14:00-15:30 en op afspraak

Rooster

Iedere week zijn er twee werkcolleges, en een practicum-bijeenkomst.

cursusjaar 2006-2007, blok 1
maandag 9.00-11.00Drift 21: 0.32werkcollege
woensdag 9.00-11.00Achter de Dom 22: 2.02werkcollege
donderdag9:00-13:00KNG 80: 0.07 CLZpracticum groep 1
donderdag9:00-11:00KNG 80: 0.13 CLZpracticum groep 2

Leesstof

We maken gebruik van een boek en een practicum-werkboek:

Inhoud

Deze cursus is een eerste inleiding in de studie van spreken en verstaan, bedoeld voor allen die beginnen taalwetenschap te studeren, en voor alle studenten met serieuze belangstelling voor de studie van taal en spraak van enige taal. In de cursus o.a. de volgende vragen aan de orde:

Werkvorm en toetsing

Deze cursus bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn er werkcolleges, op maandag en woensdag. Voorafgaand aan zo'n college moet je de leesstof bestudeerd hebben. In het draaiboek hieronder staat aangegeven welke stof bij welk werkcollege hoort. Je moet ook de bijbehorende vragen op papier beantwoorden. Let op: dat zijn niet de vragen uit het boek! Deze vragen moet je na afloop inleveren, iedere maandag lever je de vragen in bij de stof van de voorgaande week.
Ten tweede zijn er practica op donderdag. Hierin leer je om zelf spraak op te nemen, te analyseren en te bewerken met de computer. De bijbehorende vragen en opdrachten, en achtergrond-informatie, is te vinden in het Werkboek voor het practicum. Voorafgaand aan ieder practicum moet je de betreffende stof in het Werkboek doorlezen, en de vragen beantwoorden. Tijdens het practicum werk je individueel aan de opdrachten.

Voor ieder werkcollege (tweemaal per week) moet je rekenen op 3u leeswerk vooraf (inclusief huiswerkvragen), 2 contacturen, en 1u zelfstudie achteraf: samen 12 uur per week. Voor ieder practicum (eenmaal per week) moet je rekenen op 3u zelfstudie (inclusief vragen), plus 4 contacturen, plus 1u voor verslaglegging: 8 uur per week. Je wordt dus geacht 20 uur per week aan deze cursus te besteden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je uitsluitend eigen werk inlevert ter beoordeling. Je mag dus niet antwoorden en verslagen kopiëren van anderen! Zulk plagiaat wordt beschouwd als een vorm van fraude. De sancties daartegen kan je nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling Taalwetenschap, Artikel 4.11.
Lees ook deze uitleg over Wat is citeren, parafraseren, plagiaat? (van UB Universiteit Utrecht, ontleend aan lesmodule Hoe verwerk ik literatuur in mijn verslag? van de UB Vrije Universiteit Amsterdam).
Als je twijfelt over de juiste werkwijze, vraag dan vooraf om opheldering bij de docent.

Alle huiswerkopgaven samen bepalen 20% van je cijfer. Er is een afsluitend tentamen dat meetelt voor 40%. Tenslotte maak je een verslag van het practicum (antwoorden op vragen, en beschrijving van uitgevoerde opdrachten), dat telt mee voor 40%.

De deadlines voor de verschillende onderdelen zijn als volgt: Het eerste werkcollege (maandag) van iedere week vanaf week 2 is de deadline voor het inleveren van de antwoorden op de huiswerkvragen van de voorafgaande week. Eén week na de laatste practicumbijeenkomst is de deadline voor het inleveren van het practicumverslag (inclusief antwoorden op de vragen in het Werkboek Practicum).


Draaiboek

ma 11 sept: werkcollege 1

Inleiding; huishoudelijke zaken.
Wat is Fonetiek? Eenheden in taal en in spraak; versprekingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.

woe 13 sept: werkcollege 2

Bouw en werking van de spraakorganen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 3.

Verwijzingen:
The vocal tract and larynx by John Coleman, Univ of Oxford.

don 14 sept: geen practicum

Het practicum begint pas in de tweede onderwijsweek van het blok.
Lees alvast de eerste hoofdstukken van het Werkboek door en beantwoord de bijbehorende vragen in 1.6.

ma 18 sept: werkcollege 3

De productie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 4.

Verwijzingen:
Interactive Sagittal Section by Daniel Hall, U Toronto
Aanhef van de Troonrede (1985) uitgesproken door Koningin Beatrix (afkomstig van Geluidsdemonstraties Fonetiek)

woe 20 sept: werkcollege 4

Golfvormen en segmentatie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 5.

Verwijzingen:
Lijstje van natuurkundige begrippen die relevant zijn voor spraak.
Een uitgebreidere beschrijving van spraakproductie en akoestiek is te vinden in:
GJ Borden, KS Harris, LJ Raphael (2003) Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech (4th ed.); Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Bij dit boek hoort een webstek met interessante geluidsillustraties. (Binnenkort verschijnt 5th ed., 2006).

don 21 sept: practicum week 2

Vooraf moet je de stof in het Werkboek van sectie 1.1 t/m 1.13 bestudeerd hebben. Beantwoord ook de vragen in 1.14 (schrijf je antwoorden uit). Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 1.15 uitvoeren.

ma 25 sept: werkcollege 5

Spectra en formanten. Resonantie. Bron-filter-theorie.

Leesstof: AF, hoofdstuk 6.

woe 27 sept: werkcollege 6

Spectrale eigenschappen van niet-stationaire klanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 7.

don 28 sept: practicum week 3

Vooraf moet je de stof in het Werkboek van hoofdstuk 2 bestudeerd hebben. Beantwoord ook de vragen in 2.10 (schrijf je antwoorden uit). Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 2.11 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we in subgroepjes, de precieze indeling wordt nog aangekondigd.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten 5, 6, 7, 8, 9 doen. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten opdrachten 5, 6, 10, 12, 13 doen.

ma 2 okt: werkcollege 7

Articulatie en fonetische processen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 8.

woe 4 okt: werkcollege 8

Waarneming van spraak.

Leesstof: AF, hoofdstuk 9.

don 5 okt: practicum week 4

Vooraf moet je de stof in het Werkboek van hoofdstuk 3 bestudeerd hebben. Beantwoord ook de vragen in 3.5 (schrijf je antwoorden uit). Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 3.6 uitvoeren.

Let op: Ook vandaag gaan er weer subgroepjes geluidsopnames maken in de geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. We doen dat in paren. De precieze indeling wordt nog aangekondigd.

Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten opdrachten 10, 11, 12, 13 doen. Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten 7, 8, 9, 11 doen.

ma 9 okt: werkcollege 9

Prosodie I: Functies.

Leesstof: AF, hoofdstuk 10.

Verwijzingen:
mix je eigen cocktail party, beluister deze mixed voices

woe 11 okt: werkcollege 10

Prosodie II: Vormen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 11.

Verwijzingen:
let op ritmiek in toespraak van Martin Luther King, I Have A Dream.

don 12 okt: practicum week 5

Vooraf moet je de stof in het Werkboek van hoofdstuk 4 bestudeerd hebben. Beantwoord ook de vragen in 4.5 (schrijf je antwoorden uit). Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 4.6 uitvoeren.

ma 16 okt: werkcollege 11

Woordherkenning.

Leesstof: AF, hoofdstuk 12.

woe 18 okt: werkcollege 12

Variatie in spraak.

Leesstof: AF, hoofdstuk 13.

Verwijzingen:

don 19 okt: practicum week 6

Dit practicum bouwt voort op de stof in hoofdstuk 4 van het werkboek. Je hoeft geen vragen te beantwoorden. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 4.7 uitvoeren.

nieuw: excursie/huiswerk

De volgende opdracht vervangt de colleges van deze week, en de bijbehorende huiswerkvragen.
Breng een bezoek aan de tentoonstelling Bent U een goed verstaander? Neem pen en papier mee. Schrijf een kort verslag, waarin je één onderdeel bespreekt en uitlegt in een alinea. Geef ook aan waarom je dit onderdeel gekozen hebt. Welk rapportcijfer geef je aan de tentoonstelling?

Deze tentoonstelling is te vinden in het Universiteitsmuseum, Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht, tel. (030) 253 8028. Het museum is geopend dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis voor studenten van de UU; neem dus een geldige collegekaart mee.

Vergeet niet om mee te doen aan het taal-experimentje, en om de (replica van de) spraakmachine van Wolfgang von Kempelen te bewonderen tijdens je bezoek. Probeer te achterhalen hoe in deze machine de energiebron, geluidsbron, en akoestisch filter zijn nagebootst. En natuurlijk is de rest van het museum, inclusief de Hortus en de kassen, ook zeer de moeite waard!

ma 23 okt: geen college

De vragen van afgelopen week moet je inleveren op maandag 30 oktober.

woe 25 okt: geen college

don 26 okt: practicum week 7

Ook dit practicum bouwt voort op de stof in hoofdstuk 4 van het werkboek. Je hoeft geen vragen te beantwoorden. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in 4.8 uitvoeren.

Het benodigde spraakmateriaal voor opdracht 21 van het practicum is hier te vinden: bericht1norm.wav, bericht1snel.wav, bericht2norm.wav, bericht2snel.wav.

ma 30 okt: werkcollege 13

Technologische toepassingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 14.

Vandaag moet je de vragen inleveren bij hoofdstukken 12 en 13, en je excursie-verslagje.

Verwijzingen:

woe 1 nov: werkcollege 14

Reserve en afronding. Vragenuur.

don 2 nov: practicum week 8

Reserve en afronding. Maak je verslag in orde, en lever het liefst vandaag al in.

maandag 6 nov: tentamen

Tijd: 9:00 tot 11:00uur. Plaats: gewone locatie, D21:032.

Wellicht wil je nog het tentamen bekijken.
Vergeet niet om de online evaluatie in te vullen!

don 9 nov: deadline verslag practicum

Je kan het verslag inleveren via mijn postvak (Trans 10, kamer 1.21) of per e-mail (gebruik hquene@gmail.com)


Verder lezen

Verder grazen


© 2006 HQ 2006.12.18

Valid HTML 4.01! Valid CSS!