Spreken en Verstaan

code 200300287

2008-09, blok 2, november-januariNieuws

Praktisch

Docent

Hugo Quené
e-mail: hugo punt quene AT let uu nl,
adres: opleiding Taalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht, kamer 1.17
spreekuur: dinsdag 14:00-15:30 en op afspraak

Rooster

In deze cursus zijn er drie categorieën studenten: (1) eerstejaars bachelor-studenten Taalwetenschap, (2) pre-master-studenten Logopediewetenschap, en (3) andere bachelor-studenten. Let op: deze nummering van groepen komt (nog) niet overeen met die in Osiris! De groepsindeling en je rooster hangt dus mede af van welke categorie student je bent.
De premaster-studenten hebben alle bijeenkomsten op vrijdag. Alle studenten hebben twee werkcolleges (2u) en een practicum (2u) per week, in timeslot D. Hieronder volgt het rooster voor de verschillende categorieën.

cursusjaar 2008-09, blok 2
woensdag 15:15-17:00 KNG80:006 werkcoll 1, bachelors, cat.1+3
vrijdag 11:00-12:45 UCU:U220 werkcoll 1, premasters, cat.2
vrijdag 13:15-15:00 KNG80:006 werkcoll 2, allen, cat.1+2+3
vrijdag 09:00-10:45 KNG80:012 practicum, groep Eng (ŋ)
vrijdag 09:00-10:45 KNG80:113 practicum, groep Schwa (ə)
vrijdag 15:15-17:00 KNG80:113 practicum, groep Esh (ʃ)

De practica van groepen Schwa en Esh zullen worden begeleid door Charlie Claessen (student-assistent bij opleiding Taalwetenschap).

Leesstof

boekomslag We maken gebruik van de volgende materialen:

Inhoud

Deze cursus is een eerste inleiding in de studie van spreken en verstaan, bedoeld voor allen die beginnen taalwetenschap te studeren, en voor alle studenten met serieuze belangstelling voor de studie van taal en spraak van enige taal. In de cursus o.a. de volgende vragen aan de orde:

Werkvorm en toetsing

Deze cursus bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn er werkcolleges, op woensdag en vrijdag. Voorafgaand aan zo'n college moet je de leesstof bestudeerd hebben. In het draaiboek hieronder staat aangegeven welke stof bij welk werkcollege hoort. Je moet ook de bijbehorende vragen op papier beantwoorden. Let op: dat zijn niet de vragen uit het boek! Deze vragen moet je na afloop inleveren, iedere woensdag lever je de vragen in bij de stof van de voorgaande week.
Ten tweede zijn er practica op vrijdag. Hierin leer je om zelf spraak op te nemen, te analyseren en te bewerken met de computer. We maken daarbij gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld online tutorial about Phonetics and Speech Analysis. Voorafgaand aan ieder practicum moet je de betreffende onderdelen doorlezen, en de vragen beantwoorden. Tijdens het practicum werk je individueel aan de opdrachten.

Voor ieder werkcollege (tweemaal per week) moet je rekenen op 3u leeswerk vooraf (inclusief huiswerkvragen), 2 contacturen, en 1u zelfstudie achteraf: samen 12 uur per week. Voor ieder practicum (eenmaal per week) moet je rekenen op 4u zelfstudie (inclusief vragen), plus 2 contacturen, plus 2u voor verslaglegging: 8 uur per week. Je wordt dus geacht 20 uur per week aan deze cursus te besteden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je uitsluitend eigen werk inlevert ter beoordeling. Je mag dus niet antwoorden en verslagen kopiëren van anderen! Zulk plagiaat wordt beschouwd als een vorm van fraude. De sancties daartegen kan je nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling Taalwetenschap, Artikel 4.11.
Lees ook deze uitleg over Wat is citeren, parafraseren, plagiaat? (van UB Universiteit Utrecht, ontleend aan lesmodule Hoe verwerk ik literatuur in mijn verslag? van de UB Vrije Universiteit Amsterdam).
Als je twijfelt over de juiste werkwijze, vraag dan vooraf om opheldering bij de docent.

Alle huiswerkopgaven samen bepalen 20% van je cijfer. Er is een afsluitend tentamen dat meetelt voor 40%. Tenslotte maak je een verslag van het practicum (antwoorden op vragen, en beschrijving van uitgevoerde opdrachten), dat telt ook mee voor 40%.

De deadlines voor de verschillende onderdelen zijn als volgt: Het eerste werkcollege (woensdag) van iedere week vanaf week 2 is de deadline voor het inleveren van de antwoorden op de huiswerkvragen van de voorafgaande week. Eén week na de laatste practicumbijeenkomst is de deadline voor het inleveren van het practicumverslag (inclusief antwoorden op de bijbehorende vragen in het Tutorial).


Draaiboek

In het draaiboek hieronder houd ik de volgorde aan voor de bachelor-groepen (1) en (3). De premaster-studenten moeten dus voor vrijdag ook de taken doen die beschreven staan in het draaiboek voor de daaraan voorafgaande woensdag.

woe 12 nov: werkcollege 1

Inleiding; huishoudelijke zaken.
Wat is Fonetiek? Eenheden in taal en in spraak; versprekingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.

vrij 14 nov: werkcollege 2

Bouw en werking van de spraakorganen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 3.

Verwijzingen:
The vocal tract and larynx by John Coleman, Univ of Oxford.

vrij 14 nov: geen practicum

Het practicum begint pas in de tweede onderwijsweek van het blok.
Lees alvast de modules A.1 en A.2 van het practicum-tutorial door, en beantwoord de vragen in A.1.4 en A.2.4.

Verwijzingen:
Lijstje van natuurkundige begrippen die relevant zijn voor spraak.

woe 19 nov: werkcollege 3

De productie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 4.

Verwijzingen:

vrij 21 nov: werkcollege 4

Golfvormen en segmentatie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 5.

vrij 21 nov: practicum week 2

In het practicum van vandaag gaan we spraakgeluiden bewerken. In principe werken we individueel, al mag je best met elkaar meekijken en elkaar helpen! We hebben verschillende zaken nodig: Ter voorbereiding moet je lezen: module A.1 en A.2 van het tutorial. Lees ook het stuk door over How to work with Praat. (Maar: veel onderwerpen die daar aan bod komen hebben we nog niet behandeld in de colleges.)
Tijdens het practicum zelf gaan we de volgende opdrachten uitvoeren: A.7.1, A.7.2, A.7.3.

woe 26 nov: werkcollege 5

Spectra en formanten. Resonantie. Bron-filter-theorie.

Leesstof: AF, hoofdstuk 6.

Verwijzingen:

vrij 28 nov: werkcollege 6

Deze bijeenkomst is komen te vervallen.

vrij 28 nov: practicum week 3

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van vorige week. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige week.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

woe 03 dec: werkcollege 6

Spectrale eigenschappen van niet-stationaire klanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 7.

Verwijzingen:

vrij 05 dec: werkcollege 7

Articulatie en fonetische processen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 8.

vrij 05 dec: practicum week 4

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van eerdere sessies. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige sessies.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

woe 10 dec: werkcollege 8

Waarneming van spraak.

Leesstof: AF, hoofdstuk 9.

Verwijzingen:

vrij 12 dec: werkcollege 9

Prosodie I: Functies.

Leesstof: AF, hoofdstuk 10.

Verwijzingen:

Verwijzingen:

vrij 12 dec: practicum week 5

Vooraf moet je de stof in module C van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in C.1.17 en C.1.18 uitvoeren.

woe 17 dec: werkcollege 10

Prosodie II: Vormen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 11.

Vandaag moet je ook de antwoorden inleveren bij de huiswerkvragen t/m hoofdstuk 11.

Verwijzingen:

vrij 19 dec: werkcollege 11

Recapitulatie.

Leesstof: AF, hoofdstukken 1 t/m 10.

Huiswerk:

Verwijzingen:

vrij 19 dec: practicum week 6

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in E.1.2 en E.1.3 uitvoeren.

Kerstvakantie

In week 52 en week 01 vindt er geen onderwijs plaats.

zon 4 jan: deadline eerste deelverslag van practicum

Je verslag van het practicum moet je in twee delen inleveren. Het eerste deel omvat alleen de opdrachten (dus niet de vragen, waarover later meer) van de onderdelen A en B, waar je aan gewerkt hebt in de weken 1 t/m 4 van de cursus. Je deelverslag moet je inleveren in PDF formaat (dus niet als MS Word document); lees desnoods deze aanwijzingen daarvoor. Stuur je deelverslag naar Charlie Claessen (charlieclaessen@gmail.com); de deadline hiervoor is zondag 4 januari 2009, 23:59u

woe 07 jan: werkcollege 12

Woordherkenning.

Leesstof: AF, hoofdstuk 12.

vrij 09 jan: werkcollege 13

Technologische toepassingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 14.

Vandaag moet je de vragen inleveren bij hoofdstukken 12 en 13 14.

Verwijzingen:

vrij 09 jan: practicum week 7

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdracht in E.1.4 uitvoeren.
Daarbij gebruiken we de onderstaande vier spraak-opnames (i.p.v. eigen opnames). Je kunt deze downloaden door erop te klikken met de rechtermuisknop: bericht1norm.wav, bericht1snel.wav, bericht2norm.wav, bericht2snel.wav.

woe 14 jan: geen college

vrij 16 jan: werkcollege 14

Variatie in spraak.

Afronding. Vragenuur.

vrij 16 jan: practicum week 8

Reserve en afronding. Maak je tweede deelverslag in orde, en lever het liefst vandaag al in.

vrijdag 23 jan: tentamen

Tijd en plaats zoals gebruikelijk: 13:00-15:00u, KNG80, zaal 0.06.

Wellicht wil je ter voorbereiding het vorige tentamen bekijken.

Vergeet niet om de online evaluatie in te vullen!

maandag 26 jan: deadline tweede deelverslag practicum

Je kan het verslag inleveren per e-mail (alleen PDF, naar charlieclaessen@gmail.com); deadline is om 23:59u. Te laat ingeleverde werkstukken worden lager beoordeeld!


Verder lezen

Verder grazen


© 2006-2009 HQ 2009.02.02

Valid HTML 4.01! Valid CSS!