Spreken en Verstaan

code 200300287

2009-2010, blok 2, november-januariNieuws

Praktisch

Docent

Hugo Quené
e-mail: h punt quene AT uu nl,
adres: opleiding Taalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht, kamer 1.17
spreekuur: dinsdag 14:00-15:30 en op afspraak

Rooster

In deze cursus zijn er drie categorieën studenten: (a) eerstejaars bachelor-studenten Taalwetenschap, (b) pre-master-studenten Logopediewetenschap, en (c) andere bachelor-studenten.
Alle studenten hebben 2× 2u werkcolleges (woe, vrij) en 1× 2u practicum (vrij) per week, in timeslot D, volgens dit rooster uit de cursuskrant.

De practica van groepen 1 en 3 zullen worden begeleid door Charlie Claessen (student-assistent bij opleiding Taalwetenschap); de practica van groep 2 door de docent.

Leesstof

boekomslag We maken gebruik van de volgende materialen:

Inhoud

Deze cursus is een eerste inleiding in de studie van spreken en verstaan, bedoeld voor allen die beginnen taalwetenschap te studeren, en voor alle studenten met serieuze belangstelling voor de studie van taal en spraak van enige taal. In de cursus komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

Werkvorm en toetsing

Deze cursus bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn er werkcolleges, op woensdag en vrijdag. Voorafgaand aan zo'n college moet je de leesstof bestudeerd hebben. In het draaiboek hieronder staat aangegeven welke stof bij welk werkcollege hoort. Je moet ook de bijbehorende vragen op papier beantwoorden. Let op: dat zijn niet de vragen uit het boek! Deze vragen moet je vooraf inleveren. Vanaf de tweede week van de cursus moet je op woensdag je antwoorden inleveren behorend bij de stof van die week (bij werkcolleges van woensdag en vrijdag).
Ten tweede zijn er practica op vrijdag. Hierin leer je om zelf spraak op te nemen, te analyseren en te bewerken met de computer. We maken daarbij gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld online tutorial about Phonetics and Speech Analysis. Voorafgaand aan ieder practicum moet je de betreffende onderdelen goed bestuderen. Beantwoorden van de bijbehorende vragen uit het tutorial is optioneel, maar wel sterk aan te raden. Tijdens het practicum werk je individueel aan de opdrachten. Tijdens het practicum moet je bijhouden wat je gedaan hebt, en wat er gebeurde; dat moet uiteindelijk resulteren in twee practicum-verslagen.

Voor ieder werkcollege moet je rekenen op 4u leeswerk vooraf (inclusief huiswerkvragen), 2 contacturen, en 1u zelfstudie achteraf: bij elkaar 14 uur per week. Voor ieder practicum moet je rekenen op 3u zelfstudie (inclusief vragen), plus 2 contacturen, plus 1u voor verslaglegging: 6 uur per week. Je wordt dus geacht 20 uur per week aan deze cursus te besteden.

Alle verslagen moeten worden ingeleverd in PDF. Volg ook mijn aanwijzingen voor taalgebruik, stijl en opmaak van werkstukken.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je uitsluitend eigen werk inlevert ter beoordeling. Je mag dus niet antwoorden en verslagen kopiëren van anderen! Zulk plagiaat wordt beschouwd als een vorm van fraude. De sancties daartegen kan je nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling Taalwetenschap, Artikel 4.11.
Lees ook deze uitleg over Wat is citeren, parafraseren, plagiaat? (van UB Universiteit Utrecht, ontleend aan lesmodule Hoe verwerk ik literatuur in mijn verslag? van de UB Vrije Universiteit Amsterdam).
Als je twijfelt over de juiste werkwijze, vraag dan vooraf om opheldering bij de docent.

Alle huiswerkopgaven samen bepalen 20% van je cijfer. Er is een afsluitend tentamen dat meetelt voor 40%. De practicumverslagen tellen samen mee voor 40%.


Draaiboek

woe 11 nov: werkcollege 1

Inleiding; huishoudelijke zaken.
Wat is Fonetiek? Eenheden in taal en in spraak; versprekingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.

vrij 13 nov: werkcollege 2

Bouw en werking van de spraakorganen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 3.

Verwijzingen:
The vocal tract and larynx by John Coleman, Univ of Oxford.

vrij 13 nov: practicum week 1

In de practicum-bijeenkomsten gaan we spraakgeluiden analyseren en bewerken. We zullen eerst bespreken wat het doel en de werkwijze van de practica is. Vandaag besteden we verder aan een eerste kennismaking met de programmatuur die we daarvoor gebruiken. In principe werken we individueel, al mag je best met elkaar meekijken en elkaar helpen! We hebben verschillende zaken nodig:

Ter voorbereiding moet je lezen: module A.1 en A.2 van het tutorial. Lees ook het stuk door over How to work with Praat.
Tijdens het practicum zelf gaan we opdracht A.7.1. uitvoeren uit het tutorial.

Verwijzingen:
Lijstje van natuurkundige begrippen die relevant zijn voor spraak.

woe 18 nov: werkcollege 3

De productie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 4.

Verwijzingen:

vrij 20 nov: werkcollege 4

Golfvormen en segmentatie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 6.

Verwijzingen:

vrij 20 nov: practicum week 2

In het practicum van vandaag gaan we verder met het bewerken en analyseren van spraakgeluiden. Ook gaan we zelf geluiden synthetiseren. Zorg dat je modules A.1 en A.2 goed hebt bestudeerd. Tijdens het practicum gaan we de volgende opdrachten uitvoeren: A.7.2 en A.7.3.

woe 25 nov: werkcollege 5

Spectra en formanten. Resonantie. Bron-filter-theorie.

Leesstof: AF, hoofdstuk 7.

Verwijzingen:

vrij 27 nov: geen werkcollege

wegens voorlichtingsdagen

Let op: het practicum gaat wel gewoon door, met geluidsopnames in de cabines (Janskerkhof 13)

vrij 27 nov: practicum week 3

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van vorige week. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige week.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

woe 2 dec: werkcollege 6

Spectrale eigenschappen van niet-stationaire klanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 8.

Verwijzingen:

vrij 4 dec: werkcollege 7

Articulatie en fonetische processen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 9.

vrij 04 dec: practicum week 4

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van eerdere sessies. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige sessies.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

woe 9 dec: werkcollege 8

Waarneming van spraak.

Leesstof: AF, hoofdstuk 10.

Verwijzingen:

vrij 11 dec: geen werkcollege

Let op: het practicum gaat wel gewoon door.

vrij 11 dec: practicum week 5

Vooraf moet je de stof in module C van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in C.1.17 en C.1.18 uitvoeren.

maandag 14 dec 2009: deadline eerste deelverslag van practicum

Je verslag van het practicum moet je in twee delen inleveren. Het eerste deel omvat alleen de opdrachten van de onderdelen A en B, waar je aan gewerkt hebt in de weken 1 t/m 4 van de cursus. Je deelverslag moet je inleveren in PDF formaat (dus niet als MS Word document); lees desnoods deze aanwijzingen daarvoor. Als je geen (virtuele) PDF-printer hebt kan je er een downloaden via www.cutepdf.com. Stuur je deelverslag naar Charlie Claessen (charlieclaessen [at] gmail [punt] com); de deadline hiervoor is maandag 14 dec 2009, 23:59u.

Let bij je verslag op de onderstaande punten (met dank aan Charlie Claessen):

woe 16 dec: werkcollege 9

Prosodie I: Functies.

Leesstof: AF, hoofdstuk 12.

Verwijzingen:

vrij 18 dec: practicum week 6

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in E.1.2 en E.1.3 uitvoeren.

vrij 18 dec: geen werkcollege

Deze bijeenkomst wordt verschoven naar 6 januari 2010. Als alternatief programma kan je overwegen om de Dag van de Fonetiek 2009 te bezoeken (programma).
Let op: de practica gaan wel gewoon door.

Kerstvakantie

In week 52 en week 53 vindt er geen onderwijs plaats.

woensdag 6 januari 2010: werkcollege 10

Prosodie II: Vormen.

Huiswerk vooraf:

Leesstof: AF, hoofdstuk 13.

Verwijzingen:

vrij 8 jan: werkcollege 11

Recapitulatie.

Leesstof: AF, hoofdstukken 1-4, 6-10, 12-13.

Huiswerk:

vrij 08 jan: practicum week 7

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdracht in E.1.4 uitvoeren.
Daarbij gebruiken we de onderstaande vier spraak-opnames (i.p.v. eigen opnames). Je kunt deze downloaden door erop te klikken met de rechtermuisknop: bericht1norm.wav, bericht1snel.wav, bericht2norm.wav, bericht2snel.wav.

woe 13 jan: werkcollege 12

Woordherkenning.

Leesstof: AF, hoofdstuk 11.

Huiswerk vooraf:

vrij 15 jan: werkcollege 14

Afronding. Vragen en antwoorden.

vrij 15 jan: practicum week 8

Reserve en afronding. Maak je tweede deelverslag in orde, en lever het liefst vandaag al in.

tentamen

woensdag 20 januari 2010, 17:00-20:00u, Educatorium Beta (De Uithof).

Wellicht wil je ter voorbereiding een vorig tentamen bekijken.

zondag 24 jan 2010, 23:59u: deadline tweede deelverslag practicum

Je kan het verslag inleveren per e-mail (alleen PDF, naar charlieclaessen [at] gmail [punt] com). Te laat ingeleverde werkstukken worden lager beoordeeld!

Vergeet niet om de online evaluatie in te vullen!


Verder lezen

Verder grazen


© 2006-2010 HQ 2010.02.12

Valid HTML 4.01! Valid CSS!