Online Cursus Evaluatie

Resultaten van de evaluatie voor het vak "Statistiek".

1.	WAREN OPZET, ONDERWIJS- EN TOETSVORMEN VAN DE CURSUS JE DUIDELIJK OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE AAN HET BEGIN VAN DE CURSUS GEGEVEN WERD OP DE CURSUSWEBPAGINA?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 0% goed: 35% uitstekend: 65%

2.	WAREN DOEL EN INHOUD VAN DE CURSUS JE DUIDELIJK OP GROND VAN DE INFORMATIE IN DE CURSUSKRANT EN STUDIEGIDS?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 9% goed: 52% uitstekend: 39%

3.	BEOORDEEL DE MATE WAARIN JE IN DE CURSUS GELEERD HEBT OVER DE BEHANDELDE INHOUD; MET ANDERE WOORDEN, ZIJN DE DOELSTELLINGEN NAAR JOUW MENING GEHAALD?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:4% neutraal: 13% goed: 65% uitstekend: 17%

4.	VOLDOET DEZE CURSUS OP DEZE PLAATS IN HET PROGRAMMA (D.W.Z. STELT DEZE CURSUS JE OP HET GOEDE MOMENT IN JE STUDIE IN STAAT DE GEWENSTE STOF TOT JE TE NEMEN?)
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 26% goed: 26% uitstekend: 48%

5.	BEOORDEEL DE KWALITEIT VAN HET GEBRUIKTE LEESMATERIAAL (BOEK).
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 4% goed: 52% uitstekend: 43%

6.	BEOORDEEL DE KWALITEIT VAN HET EXTRA CURSUSMATERIAAL (WEBPAGINA).
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:9% neutraal: 17% goed: 48% uitstekend: 26%

7.	HOEVEEL UUR PER WEEK HEB JE (GEMIDDELD) AAN DEZE CURSUS BESTEED? 
		20 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 10% matig:10% neutraal: 50% goed: 20% uitstekend: 10%

8.	BEOORDEEL DE DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN VAN DE DOCENT(EN)
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 4% goed: 74% uitstekend: 22%

9.	HOE WAS DE PRESENTATIE VAN DE DOCENT?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 4% goed: 61% uitstekend: 35%

10.	WERDEN DE WERKCOLLEGES DUIDELIJK GEGEVEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 13% goed: 65% uitstekend: 22%

11.	WAT IS JE OORDEEL OVER DE FEEDBACK OVER JE VORDERINGEN (DEELRESULTATEN, COMMENTAAR OP LEES- EN GROEPSOPDRACHTEN)?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 4% matig:9% neutraal: 43% goed: 35% uitstekend: 9%

12.	WAT IS JE OORDEEL OVER DE MANIER VAN TOETSEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:9% neutraal: 9% goed: 61% uitstekend: 22%

13.	WAT IS JE OORDEEL OVER HET MOEILIJKHEIDSNIVEAU VAN DE HUISWERK-OPDRACHTEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:4% neutraal: 30% goed: 52% uitstekend: 13%

14.	WAT IS JE OORDEEL OVER HET KWALITEITSNIVEAU VAN DE HUISWERK-OPDRACHTEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:4% neutraal: 22% goed: 70% uitstekend: 4%

15.	WAT IS JE OORDEEL OVER HET MOEILIJKHEIDSNIVEAU VAN DE DEELTOETS-OPDRACHTEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:0% neutraal: 43% goed: 52% uitstekend: 4%

16.	WAT IS JE OORDEEL OVER HET KWALITEITSNIVEAU VAN DE DEELTOETS-OPDRACHTEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:9% neutraal: 35% goed: 48% uitstekend: 9%

17.	HOE BEOORDEEL JE JE EIGEN PARTICIPATIE AAN DEZE CURSUS?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 4% matig:22% neutraal: 17% goed: 39% uitstekend: 17%

18.	HOE BEOORDEEL JE DE PARTICIPATIE VAN JE MEDESTUDENTEN/GROEPSGENOTEN AAN DEZE CURSUS?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:9% neutraal: 43% goed: 43% uitstekend: 4%

19.	HEB JE IETS ZINVOLS GELEERD VAN HET VAK?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 0% matig:4% neutraal: 4% goed: 39% uitstekend: 52%

20.	HOE BEOORDEEL JE DE COMPUTERVOORZIENINGEN WAAR JE GEBRUIK VAN DIENDE TE MAKEN?
		23 respondent(en) op deze vraag
		slecht: 4% matig:0% neutraal: 4% goed: 43% uitstekend: 48%

COMMENTAAR

1.	veel wel al gehad op het vwo, maar dit keer werd het meer toegepast op echt wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat ik er daadwerkelijk iets aan heb als ik in de toekomst resultaten van een onderzoek wil presenteren. Wel merk ik dat de cursus lastig is voor mensen die geen wiskunde hebben gehad.
3.	Tijdens de werkcolleges is het denk ik beter om je echt te concentreren op het uitleggen van de berekeningen enzo, en daarna om daar even een som mee te oefenen. Het is ook beter om langer de tijd te hebben voor de moeilijke hoofdstukken en de basiskennis van die histogrammen enzo iets sneller te behandelen.
6.	De handleiding vond ik af en toe onduidelijk. Er werden soms gedachtesprongen gemaakt, die voor iemand die nog niet eerder met SPSS gewerkt heeft, moeilijk te volgen waren. 
9.	Het boek was bij aanvang van de cursus niet beschikbaar. Ik heb daarom ruim twee weken moeten wachten op het boek, hetgeen niet erg prettig werken was.
11.	D & P is nogal een uitgebreid boek, na één voorbeeld komen er nog 3, het kan allemaal wel iets beknopter. Verder mooi boek & prima cursus.
14.	Ik vond het een erg nuttig vak en ik raad het andere contextvakkers ook zeker aan om dit vak als contextvak te nemen. Andere letterenstudies gaan naar mijn mening niet diep genoeg op de statistiek in... nu weet ik echt wat ik met SPSS precies aan het doen ben wanneer ik mn experimentjes statistisch wil onderbouwen! Verder vond ik het tentamen gedeeltelijk goed te doen, maar een aantal vragen, waarbij berekeningen nodig waren vond ik erg lastig, daarmee bedoel ik vraag 2 en 6. Ik hoop dat andere studenten deze mening delen en dat de docent hier dus rekening meehoudt bij het nakijken!
18.	Dat het boek van D&P zolang niet verkrijgbaar was vond ik wat belemmerend, maar verder een goede zinvolle cursus! 
21.	Het was erg veel lezen, als je door omstandigheden een les/huiswerk miste, was het eigenlijk niet meer in te halen. Dit werkte enigzins demotiverend. Wel heel veel geleerd, kennis waar ik zeker nog veel gebruik van zal maken. 
22.	Een aantal vragen uit de lijst zijn niet te beantwoorden met goed/ja of slecht/nee. Waar het oordeel makkelijk of moeilijk werd gevraagd heb ik ja/goed als makkelijk geïnterpreteerd en slecht/nee als moeilijk. De vraag over het aantal studie uren per week was niet te beantwoorden met de gegeven keuzes. Ik heb buiten de college uren ongeveer 6 uur per week aan opdrachten, voorbereidingen van colleges en dergelijke besteed. 
23.	Ongeveer 6 a 7 uur per week besteed aan colleges voorbereiden en opdrachten maken.STUDENTNUMMERS VAN DEGENEN DIE DEZE EVALUATIE HEBBEN INGEVULD

--- verwijderd door docent ---