CHILDES transcipties

De databestanden in CHILDES zijn getranscribeerd en gestructureerd in zogenaamde CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) codes. Deze speciale transcriptie maakt het mogelijk om met de CLAN programma’s in de bestanden te zoeken. Je herkent een CHAT file aan het feit dat deze altijd eindigt met ".cha."  

 

Elke CHAT file begin met een aantal @-headers, met o.a. gegevens over het kind, andere participanten, datum etc. De regels na de @-headers beginnen elk met een zgn. ‘tier’. Deze tiers zijn een belangrijke hulp bij het zoeken met de CLAN programma’s. 

 

De belangrijkste 'tiers' zijn de *-tiers en de %-tiers. 

 

De *-tiers worden gevolgd door drie hoofdletters die de naam van het kind/verzorger aangeven, bijv. 

De %-tiers zijn 'dependent tiers', dwz. ze slaan altijd op de voorafgaande uiting van het kind/de verzorger. %-tiers worden gevolgd door drie kleine letters die een code aangeven, bijv. 

Verdere uitleg over CHAT-coderingen krijg je tijdens de CHILDES instructie. Je kunt de coderingen ook vinden in het CHAT programma op de CHILDES homepage en in het handboek van Brian MacWhinney.

Referenties:

 

Hieronder volgt een voorbeeld van een CHAT file van Sarah uit het Van Kampen corpus. 

Enkele veelgebruikte notaties zijn:

 

 [#]
 xxx
 [/]
 [//]
 ["]
 <   >
 +...
 +/.
 +//.
 ++
 +,
 [=! tekst]
 [= tekst]
 [: tekst]   

pauze
onverstaanbare spraak

opnieuw beginnen, zonder verbetering, bijv.: dus [/] dus
opnieuw beginnen, met verbetering, bijv.: dus [//] maar
letterlijke herhaling, bijv. als het kind letterlijk iets wat de moeder zegt herhaalt, bijv. beer ["]
(idem voor) alle woorden die tussen de haken staan, bijv. <ik weet> [/] <ik weet>, <beer slaapt> ["]

de zin is incompleet, maar niet onderbroken door andere spreker
de zin is incompleet, en wel onderbroken door andere spreker
de zin is incompleet, en onderbroken door de spreker zelf
(na onderbreking) de zin wordt hervat door andere spreker
(na onderbreking) de zin wordt hervat door de spreker zelf
paralinguistische gebeurtenis, als huilen, schreeuwen, lachen, bijv. [=! cries]
korte verklaring, bijv. kijk daar [= in the closet] niet
juiste vorm (in de volwassen taal), bijv. hij heb [= heeft]

Alle tekst tussen haken is niet gezegd door het kind, bijv. (i)k wi(l) betekent dat het kind gezegd heeft: 'k wi'

 

@Begin

@Participants: SAR Sarah Child, JAC Jacqueline Mother

@ID: dut.kamp.sar22.0208=SAR

@Age of SAR: 2;8.6

@Birth of SAR: 2-MAY-1989

@Coder:   Jacqueline van Kampen, Simone Boezewinkel

@Filename: SARAH22.CHA

@Language:     Dutch

@SES of SAR:   working, upper, single

@Sex of SAR:   female

@Transcriber:    Jacky Vernimmen, Jacqueline van Kampen

@Date: 8-JAN-1992

@Location:     SAR's home, Utrecht, Holland

*JAC:  zo, Saartje.

*JAC:  ben je gezellig de hele dag thuis gebleven?

*JAC:  he.

*JAC:  ben je gezellig de hele dag thuis gebleven, Sarah?

*SAR:  <wij wer> [//] wij werde(n) (ver)stoppen.

*JAC:  <werden jij> [//] hebben jullie je verstopt?

*JAC:  <wij werden verstoppen> ["] [=! laughing].

*JAC:  ja, hebben jullie je verstopt?

*SAR:  ja.

*JAC:  waar ergens?

*SAR:  <um um um um um um um um um um> [/] um aan 6 [/] aan 6 reus [?].

*JAC:  <aan de> ["] +..?

*JAC:  waar?

*SAR:  um, zo.

*JAC:  waar hebben jullie je verstopt?

*JAC:  achter het gordijn?

*SAR:  ja [/] ja.

*SAR:  ja [/] ja [=! laughing].

*JAC:  ja [/] ja.

*SAR:  ja [=! laughing].

*JAC:  oei, je hebt je trui verkeerd om.

*JAC:  wacht even, zal mamma +/.

*SAR:  hoef ik nie(t).

*JAC:  nee?

*SAR:  (i)k hoef dat niet.

*SAR:  heb je goed gedaan.

*JAC:  o, wie heeft het <goed gedaan> ["] ?

*SAR:  um, pappa.

*JAC:  o.

*SAR:  mamma, ja.

*SAR:  <kachel kachel> [/] kachel.

*JAC:  zo, oeh.

*SAR:  ga je met mij spelletje doen?

*JAC:  wat zeg je?

*SAR:  ga je met mij spelletje doen?

*JAC:  <ja, ga maar> [//] <ga je met mij spelletje doen?> ["].

*SAR:  ja.

*JAC:  ja, ga maar, uh, een spelletje pakken dan, voor mamma.

*SAR:  is # lekker warm.

*SAR:  eventjes +//..

*SAR:  eerst eve(n) drinke(n).

%act:  SAR is drinking

*JAC:  zal ik je trui even omdraaien, Saar?

*SAR:  ik ga voor jou (s)pelletje hale(n).

*JAC:  ja, ga maar voor mij een <spelletje halen> ["]. [##]

*SAR:  wil je die [/] mij puzzel make(n)?

*SAR:  wil je mij puzzel make(n)?

*SAR:  hier?

*JAC:  waar moet ik die puzzel maken?

*SAR:  um, die puzzel.

*JAC:  op de grond?

*SAR: ja.

 

 

Referentie