Onderzoek
 

Mijn lopende onderzoek betreft de verschillende islamitische bewegingen in IndonesiŽ die sinds de val van het Soeharto-bewind zeer prominent in de publieke sfeer aanwezig zijn. Ik richt me hierbij vooral op degene die de meeste blijvende betekenis lijken te hebben: de PKS  en de verschillende fracties van de Darul Islambeweging, de salafitische da`wa, en de verschillende stromingen van 'liberale' of 'progressieve' islam. Daarnaast blijf ik de interne ontwikkelingen binnen de twee mainstreamorganisaties, Muhammadiyah en Nahdlatul Ulama, op de voet volgen. Veldwerk in de periode rond de verkiezingen van 2009 moet het aanvullende materiaal leveren voor een voorgenomen monografie over de rol van de islam in democratiserend IndonesiŽ, 1999-2009.

Een ander project waar ik de komende jaren meer tijd hoop te besteden betreft de transformatie van Turkijes officiŽle secularisme tot een soort staatsreligie, met door een toegewijde groep trouwe kemalisten doelbewust ontwikkelde nieuwe rituelen, die doen denken aan traditionele vormen van heiligenverering.

Dit 'secularisme-project' is nauw gerelateerd aan een breder geformuleerd project over etnische en religieuze 'identity struggles' in Turkije en Koerdistan, dat in 2010-11 met een monografie zal worden afgesloten.

Van de door mij gecoŲrdineerde onderzoeksprojecten valt het door FORUM gesubsidŽerde project "Islam in transnational context. Religious movements, secularity, and migration" te noemen. Binnen dit project verrichten Ismail «aglar, Zoltan Pall en Mehmet Şahin onderzoek naar verschillende transnationale islamitische bewegingen, en werkt Alexandre Caeiro aan een vergelijkend overzicht van veranderende opvattingen over integratie in verschillende Europese landen.

 

 

 

Aangepast 29-10-2010