Resultaten hertentamen (max 50):

0309389:50
0364576:46
3121704:41
3072894:40
3132056:39
3112812:37
3186822:34
3148157:33

De eindcijfers. Inleveropgaven: max 30; tentamen: max 40; project: max 30. Een tentamenresultaat lager dan 20 betekent hertentamen.

De online cursusevaluatie staat open: je feedback wordt erg op prijs gesteld. De eindresultaten worden bekendgemaakt als er voldoende respons binnen is voor de cursusevaluatie.

De resultaten voor het tentamen (max 50).

Hier de uitwerking van de tentamenopgaven.

Programma voor donderdag 15/1. Hoorcollege van 15.30 tot 17.00. Van 13.00 tot 15.30: werkcollege (bewijsnetten), overleg groepsprojecten. (Spreekuur docent: 14.30-15.30, BG 160).

Instructies voor het afronden van de groepsprojecten: zie onder Toetsing.

Beste wensen voor 2009!

Programma voor dinsdag 6/1. Van 9 tot 12 is er overleg over de groepsprojecten. Annemieke en Matthijs zijn aanwezig in BG, 041 (computerleerzaal). Michael houdt 11 tot 12 spreekuur in de CKI docentenkamer, BG 16n. Van 12 tot 13 is er hoorcollege.

Voor de projecten kan je je tot maandag a.s. als groep aanmelden bij Annemieke/Matthijs. Een groep bestaat uit 5 studenten. Suggesties voor onderwerpen vind je bij Week 6. Je kan ook zelf een onderwerp voorstellen. Maak in dat geval een korte beschrijving van wat je van plan bent (1 A4): zo kunnen we beoordelen of het plan haalbaar is.

Werkcollege dinsdag a.s. in BG, 041 (computerleerzaal).

De opdrachten voor het werkcollege van 20/11.

Het bestand typeinference.pl is Prolog code voor het besproken type-inferentie algoritme. De implementatie gebruikt de techniek van inductief logisch programmeren die je in het vak Logisch Programmeren hebt leren kennen.

De werkgroeppagina vind je hier.

Op 11/11 is er geen werkcollege. De cursus gaat van start met het hoorcollege, Ruppert D, 11.00-12.45. Raadpleeg de roosterpagina voor zaaltoewijzingen.