Inleiding Taalkunde hoorcollege

Docent: Paola Monachesi
Henriette de Swart


Maart/April 2002

 • Sessie wo 13/3.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 1

 • Sessie vr 15/3.

  Achtergrondmateriaal:

 • Sessie wo 20/3.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4

 • Sessie vr 22/3.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4

 • Sessie wo 27/3.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4

 • Sessie vr 29/3 .

  NO CLASS

 • Sessie wo 3/4.

  Presentation students. Grammar of Urdu, French, German, Swedish. Exercise 3.14 from the book.

  • Urdu : INDI, Marthelise, Frank : cijfer 7/7
  • French : JAROMIER, Saskia, Jacky, Remco, Brian: cijfer 6/7
  • German : HANS-JOCHEN, Sjoerd ?, Marijn, Ewart, Gabriella, Jakob: geen cijfer, niet ingeleveerd.
  • Swedish : Henk, Mark, Stefan, Rogier, Markus, Jaap: cijfer 7/7

  Achtergrondmateriaal:

 • Sessie vr 5/4.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 11-12-13-15

 • Sessie wo 10/4.

  De definitie van semantiek als de studie van betekenis roept grote vragen op over de relatie tussen taal, cognitie en de wereld. We bespreken de positie van de semantiek in de taalwetenschap en de logica, en maken belangrijke keuzes met betrekking tot de inrichting van onze semantische theorie. Het onderscheid tussen objecttaal en metataal en het principe van compositionaliteit van betekenis spelen hierbij een centrale rol.

  Achtergrondmateriaal:

  • studiemateriaal: de Swart, hfd 1 & 2
  • opdrachten:
   hfd 1 -- 2,4,5
   hfd 2 -- 3,6,7,8

 • Sessie vr 12/4.

  We kennen kwantoren uit de eerste orde logica. In de taalkunde spelen kwantoren een rol in de discussie over bereiksdragende elementen, omdat we ons moeten afvragen hoe we semantisch bereik kunnen bepalen in relatie tot syntactische positie. Daarnaast besteden we aandacht aan de interpretatie van anafora, uitdrukkingen zoals 'hij' en 'hem' die voor hun referentie afhankelijk zijn van andere talige uitdrukkingen elders in de zin of de voorafgaande contekst. We zullen zien dat er zowel syntactische als semantische beperkingen zijn op de relatie tussen anafoor en antecedent.

  Achtergrondmateriaal:

  • studiemateriaal: de Swart, hfd 5
  • opdrachten:
   hfd 5 -- 2,4,7,8

 • Sessie wo 17/4.

  In dit college gaan we dieper in op 'rare' voorbeelden van anafora, die niet lijken te kloppen met de spelregels van de eerste orde logica. We bespreken verschillende manieren om taal en logica met elkaar te verenigen. Daarnaast besteden we aandacht aan anafora resolutie: hoe vind je het juiste antecedent voor een anaforische uitdrukking als er in principe meerdere mogelijkheden voor interpretatie zijn?

  Achtergrondmateriaal:

  • studiemateriaal: de Swart, hfd 6
  • opdrachten:
   hfd 6 -- 2,3,4

 • Sessie vr 19/4.

  In dit college behandelen we de interpretatie van NPs als verzamelingen van verzamelingen ofwel zogenaamde 'gegeneralizeerde kwantoren'. Een dergelijke interpretatie maakt het mogelijk kwantificationele expressies te analyseren die niet definieerbaar zijn in eerste orde logica (zoals 'de meeste'). Daarnaast zullen we zien dat we met behulp van gegeneralizeerde kwantor-theorie allerlei eigenschappen van determinatoren kunnen blootleggen. Sommige van die eigenschappen blijken universeel te zijn; andere corresponderen met specifieke talige fenomenen.

  Achtergrondmateriaal:

  • studiemateriaal: de Swart, hfd 7 & 8
  • opdrachten:
   hfd 8 -- 3,4,5,7