Inleiding Taalkunde hoorcollege

Docenten: Paola Monachesi
Henriette de Swart


February/April 2003

 • Sessie wo 5/2.

  General introduction to the course. Overview on Language Technology, Language Typology and Language Acquisition.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides Henriette [screen]
  • Slides Paola [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 1


 • Sessie vr 7/2.

  Morphology : The structure of words. Different types of morphemes. Morphological forms. Analyzing morphological structure. Variation in morphology.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 2


 • Sessie wo 12/2.

  Syntax : Categories, constituent ordering.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4


 • Sessie vr 14/2.

  Syntax : Motivation for phrase structure. Trees. How to build a grammar.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4


 • Sessie wo 19/2.

  Syntax : S-selection and C-selection. Argument structure. A constraint based grammar.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4


 • Sessie vr 21/2 .

  Acquisition: Morphology and Syntax

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 6


 • Sessie wo 26/2 .

  Toets

  Achtergrondmateriaal:

  • General concepts
  • Morphology
  • Syntax
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 1,2,3,4,6


 • Sessie vr 28/2.

  De definitie van semantiek als de studie van betekenis roept grote vragen op over de relatie tussen taal, cognitie en de wereld. We bespreken de positie van de semantiek in de taalwetenschap en de logica, en maken belangrijke keuzes met betrekking tot de inrichting van onze semantische theorie. De relatie tussen syntaxis en semantiek, en het principe van compositionaliteit van betekenis spelen hierbij een centrale rol.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.doc] , [.html]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 7


 • Sessie wo 5/3.

  We kennen kwantoren uit de eerste orde logica. In de taalkunde spelen kwantoren een rol in de discussie over bereiksdragende elementen, omdat we ons moeten afvragen hoe we semantisch bereik kunnen bepalen in relatie tot syntactische positie. Bereik speelt ook een rol in de analyse van negatief polaire uitdrukkingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de interpretatie van anafora, uitdrukkingen zoals 'hij' en 'hem' die voor hun referentie afhankelijk zijn van andere talige uitdrukkingen elders in de zin of de voorafgaande contekst. We zullen zien dat er zowel syntactische als semantische beperkingen zijn op de relatie tussen anafoor en antecedent.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.doc] , [.html]

   V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 8 • Sessie vr 7/3.

  In dit college gaan we in op het telbaar/niet telbaar onderscheid in het nominale en het verbale domein. We bekijken ook parallellen en verschillen tussen kwantificatie uitgedrukt door determinatoren en door adverbia.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.doc] , [.html]

   V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 9 • Sessie wo 12/3.

  In dit college gaan we in op vragen naar de betekenis van 'discourse', zinnen die in samenhang een tekst vormen. We gaan in op coherentie en informatiestructuur, kijken naar dynamische theorieen van betekenis en bespreken 'rare' voorbeelden van anafora, die niet lijken te kloppen met de spelregels van de eerste orde logica. We bespreken verschillende manieren om taal en logica met elkaar te verenigen. Daarnaast besteden we aandacht aan anafora resolutie: hoe vind je het juiste antecedent voor een anaforische uitdrukking als er in principe meerdere mogelijkheden voor interpretatie zijn?

  Achtergrondmateriaal: • Sessie vr 14/3 .

  Acquisition: Semantics.

  Achtergrondmateriaal:


 • Sessie wo 19/3.

  Phonetics : the IPA alphabet. Consonants and vowels. Phonology : what is a phoneme. Phonological rules. Features. Constituency. Stress and tones

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 11-12-13

 • Sessie vr 21/3 .

  Acquisition: Phonology.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 15

 • Sessie wo 26/3 .

  In dit college kijken we naar de toepassing van connectionistische modellen op natuurlijke taal. We doen dit aan de hand van optimality theory, een theorie die gebruikt maakt van 'zachte' constraints die parallel worden geevalueerd. De volgorde van de constraints maakt uit welke belangrijker zijn dan andere, en welke dus gemakkelijke of moeilijker kunnen worden geschonden in een bepaalde taal. 

  Achtergrondmateriaal:

 • Sessie vr 28/3 .

  Language Technology.

  Achtergrondmateriaal:

 • Sessie di 8/4 .

  Toets 2

  Achtergrondmateriaal:

  • Phonology (chapters and slides)
  • Phonetics (chapters and slides)
  • Semantics (chapters and slides)
  • Language and cognition (slides)
  • Language technology (slides and article from MITECS on natural Language processing. Cf. links on the main page)