Inleiding Taalkunde hoorcollege

Docenten: Paola Monachesi
Henriette de Swart


February/April 2004

 • Sessie di 10/2.

  General introduction to the course. Overview on Language Technology, Language Typology and Language Acquisition.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides Henriette [screen]
  • Slides Paola [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 1


 • Sessie vr 13/2.

  Morphology : The structure of words. Different types of morphemes. Morphological forms. Analyzing morphological structure. Variation in morphology.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 2


 • Sessie di 17/2.

  Syntax : Categories, constituent ordering.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4


 • Sessie vr 20/2.

  Syntax : Motivation for phrase structure. Trees. How to build a grammar.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 3-4


 • Sessie di 24/2.

  Acquisition: Morphology and Syntax

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 6


 • Sessie vr 27/2 .

  TOETS

  Achtergrondmateriaal:

  • General concepts
  • Morphology
  • Syntax
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 1,2,3,4,6


 • Sessie di 2/3.

  De definitie van semantiek als de studie van betekenis roept grote vragen op over de relatie tussen taal, cognitie en de wereld. We bespreken de positie van de semantiek in de taalwetenschap en de logica, en maken belangrijke keuzes met betrekking tot de inrichting van onze semantische theorie. De relatie tussen syntaxis en semantiek, en het principe van compositionaliteit van betekenis spelen hierbij een centrale rol.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.ppt]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 7


 • Sessie vr 5/3.

  We kennen kwantoren uit de eerste orde logica. In de taalkunde spelen kwantoren een rol in de discussie over bereiksdragende elementen, omdat we ons moeten afvragen hoe we semantisch bereik kunnen bepalen in relatie tot syntactische positie. Bereik speelt ook een rol in de analyse van negatief polaire uitdrukkingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de interpretatie van anafora, uitdrukkingen zoals 'hij' en 'hem' die voor hun referentie afhankelijk zijn van andere talige uitdrukkingen elders in de zin of de voorafgaande contekst. We zullen zien dat er zowel syntactische als semantische beperkingen zijn op de relatie tussen anafoor en antecedent.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.ppt]

   V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 8 • Sessie di 9/3.

  In dit college bekijken we parallellen en verschillen tussen kwantificatie uitgedrukt door determinatoren en door adverbia. Verder gaan we in op vragen naar de betekenis van discourse, d.w.z. zinnen die in samenhang een tekst vormen. We bespreken de relatie tussen coherentie en informatie structuur, en kijken naar de dynamiek van teksten, zeg maar de manier waarop een verhaal zich ontvouwt.

  Achtergrondmateriaal:

  • Handout [.ptt]

   V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 9

   Aanvullend materiaal:  • Sessie vr 12/3 .

  Acquisition: Semantics.

  Achtergrondmateriaal: • Sessie di 16/3 .

  In dit college kijken we naar de toepassing van connectionistische modellen op natuurlijke taal. We doen dit aan de hand van optimality theory, een theorie die gebruikt maakt van 'zachte' constraints die parallel worden geevalueerd. De volgorde van de constraints maakt uit welke belangrijker zijn dan andere, en welke dus gemakkelijke of moeilijker kunnen worden geschonden in een bepaalde taal. 

  Achtergrondmateriaal: • Sessie vr 19/3 .

  Language Technology.

  Achtergrondmateriaal: • Sessie di 23/3.

  Project presentation • Sessie vr 26/3.

  Phonetics : the IPA alphabet. Consonants and vowels.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 11-12-13


 • Sessie di 30/3.

  Phonology : phonemes, phonological rules, features, Constituency. Stress and tones.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 11-12-13


 • Sessie vr 2/4 .

  Acquisition: Phonology.

  Achtergrondmateriaal:

  • Slides [screen] , [print]
  • V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
   Chapter: 15


 • Sessie di 6/4 .

  Toets 2

  Achtergrondmateriaal:

  • Phonology (chapters and slides)
  • Phonetics (chapters and slides)
  • Semantics (chapters and slides)
  • Language and cognition (slides)
  • Language technology (slides and article from MITECS on natural Language processing. Cf. links on the main page)
  • chapters 7,8,9,10,11,12,13,15