INTELLIGENTE AGENTEN

Lezing door Wiebe van der Hoek op 30-10-‘01

Samengevat door: Indi Hussain, studentnr.0141992, CKI10, Docent: Paola Monachesi

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten systemen. Ten eerste het ‘Traditionele systeem’, welke afhankelijk is van de gebruiker, men kan dan denken aan bijvoorbeeld een koffie-apparaat. Een ander soort systeem is de ‘Software agent’. Agenten kan men zien als vertegenwoordigers en/of vervangende krachten. Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

·         Autonoom: de agent moet zelfstandig zijn.

De vraag nu luidt dan: Bestaan dergelijke agenten ook? Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst op enige voorbeelden en andere zaken van agenten in.

·         Softbots: bijv. search engines.

Agent karakteristieken:

·         Autonoom m.b.v.: kennis, doelen.

Elke agent is zich bewust van de doelen die het moet verwezenlijken.

·         Situated m.b.v.: sensors, activators.

                        Een agent moet in de echte wereld leven.

·         Flexibel:      - social; De agent moet kunnen communiceren met de echte wereld.

                        - pro-active; De agent moet ingrijpen wanneer dat nodig is.

                         - reactive: De agent moet in staat zijn te reageren.

Een intelligente agent is zich bewust van de wereld, wat wil ik nu, hoe moet ik het doel realiseren en hoe moet ik mijn kennis updaten. Hoe dit alles past in de AI traditie is kort gezegd in de ‘Sense-plan-act-cycle’.

Meerdere vormen en manieren worden gebruikt om kennis weer te geven en/of te verkrijgen. Enkele hiervan zijn de Multi-agent kennis, Kennislogica, Onwetendheid (onwetendheid van de 1 kan de kennis van de ander vergroten), Common knowlegde (van gedistribueerde kennis, individuele kennis maken) etc.

Arrows theorum

·         M agenten, elk met groepspreferentie over b.

Eigenschappen van Arrow´s theorum: completeness, transitivity, unrestricted domain, Pareto, independence of irrelevant choices, no dictator.

Er is geen manier om groepspreferentie te maken. Dus er moet altijd één van de 6 eigenschappen uitvallen. De kritiek hierop luidt: de negatieve stelling gaat alleen op als je uit 2 stellingen kiest.

·         Agenttalen werken op de mental state van een agent.

·         Communicatie:

-         -> belief revision

-         informatie i.p.v. waarden

·         Ontology problem

Theorieen om agenttalen te testen

In de Robocup competitie worden agenttalen getest. Onder worden enkele tests vermeldt.

·         Simulator League

-         server-clients

-         beperkte communicatie

-         beperkt zicht

-         snelheid

-         kick, dash, turn (agent kan alleen deze acties)

Om deze factoren draait de test.

·         Commentator Exhibition

·         3D visualisation

·         Simulator League

-         leren

-         wereldmodel

-         strategie

-         samenwerken

-         plannen

-         communiceren

Uiteindelijk is het de bedoeling om door middel van deze tests zo geavanceerd te raken dat er robots ontwikkeld worden, die bijv. op Mars zelf op verkenning uitgaan met de eigenschappen zoals hierboven genoemd.