Intelligente Agenten

Door: Wiebe van der Hoek – 30 november 2001

Samengevat door: Merlijn Hutteman

 

Intelligente Agenten (of Intelligent Agents) zijn software, maar verschillen toch flink van traditionele software. Kenmerkende verschillen staan in onderstaande tabel.

 

Traditionele software

Software agents

- geheel afhankelijk van opdrachten van de gebruiker

- autonoom

 

- redeneert

 

- beslist

 

- neemt initiatief

 

Voorbeelden van agents (dat ligt enigszins aan de gehanteerde definitie, geheel autonome robots zijn er – uiteraard – nooit, agents worden altijd voor een bepaald doel geprogrammeerd):

 

 

Karakteristieken van agents:

 

 

Behalve het werken volgens het sense-plan-act principe hebben agents ook wereldkennis en een interne toestand, waardoor agents aan het werk kunnen zijn (door de interne toestand bij te werken), zonder dat dat uiterlijk zichtbaar is.

 

Met kennislogica kun je niet veel, aangezien kennis niet existentioneel is.

 

Multi-agent kennis

 

Onwetendheid van de een kan de kennis van de ander vergroten.

Meerdere agents moeten met elkaar communiceren via een vastgelegd protocol. Dat moet aan een aantal eisen voldoen. Bovenal moet het betrouwbaar zijn, het digitale bericht T moet bit voor bit exact overgebracht worden van de zender naar de ontvanger. Hiervoor zijn een aantal controle mogelijkheden mogelijk.

 

Bruikbaar bij de omgang van meerdere agents is ook common knowledge; iedereen weet dat dat µ, iedereen weet dat iedereen weet dat µ, enz.

 

Specificatie taal

 

Moet bevatten:

 

 

Omgang multi-agents

 

Belangrijke vraag: hoe kom je van individuele belangen naar groepsbelangen? Er zijn verschillend kiesmethoden mogelijk, waaronder het principe “de meerderheid wint” of het binary protocol, er moet steeds tussen twee opties worden gekozen, belangrijk is, dat de maker van het protocol altijd zijn mening kan doordrukken.

 

Onmogelijkheidsresultaat van Arrow

 

Van een n aantal agenten, met ieder een eigen voorkeur, willen we een groepsvoorkeur bepalen.

Daarvoor hebben we een stemmethode nodig. Die methode moet aan de volgende eigenschappen voldoen:

 

  1. completeness: x < y  of  y < x
  2. transitiviteit: als x < y  en y < z, dan x < z
  3. alle < voldoen aan 1. en 2.
  4. Pareto: als "i x < y, dan bij het resultaat ook x < y
  5. independance of irrelevant choices
  6. no dictator: geen i mag bepalend zijn

 

Agenttalen

 

 

Testmogelijkheid: RoboCup

 

Belangrijke aspecten:

o       leren

o       wereldmodel

o       strategie, rollen

o       coöperatie

o       planning

o       communicatie

 

Tevens zijn er echte robot-leagues, waarin Nederland alleen in de mid-size variant meedoet. Deze robots worden ook door computers bestuurd.