Cursusbeschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de gereedschappen en technieken die nodig zijn voor de implementatie van formele en uitbreidbare grammatica's ten behoeve van onderzoek en industriële toepassingen.

De cursus is opgebouwd uit een aatal achtergrondcolleges en een practicum waarin de studenten de gelegenheid krijgen om linguïstische kennis te formaliseren binnen het lexicalistische, op unificatie gebaseerde kader van Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) (Pollard and Sag 1987, 1994). In dergelijke unificatiegrammatica's worden linguïstische objecten geanalyseerd in termen van partiële informatiestructuren.

De cursus zal HPSG vergelijken met andere grammaticamodellen als Lexical Functional Grammar (LFG) and Tree Adjoining Grammar (TAG).


[ English version ]