Inleiding Taalkunde
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]

Blok 4: March-April 2002

Docent Paola Monachesi
Paola.Monachesi@let.uu.nl
tel: 030-2536653
Computationele Linguistiek
Trans 10, kamer 2.18
3512 JK Utrecht
Docent Henriette de Swart
Henriette.deSwart@let.uu.nl
tel: 030-2536204
Opleiding Frans
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
Spreekuur: Wednesday 14.00-15.00  
Werkgroepen Louis des Tombe
louis.destombe@let.uu.nl
tel: 030-2536049
Computationele Linguistiek
Trans 10, kamer 1.11
3512 JK Utrecht


Cursusbeschrijving
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]

The course provides an introduction to the theory and methods of linguistics. The various components of the grammar will be discussed: phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics. In the practicum, the students will have the possibility to implement various fragments of the grammar.

Algemene thematiek:

Phonetics, phonology, syntax, semantics.Literatuur
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]

V. Fromkin et al. (2000) Linguistics : an introduction to linguistic theory. Blackwell, Massachusetts.
Chapters: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

H. de Swart (1998) Introduction to natural language semantics. CSLI, Stanford.
Chapters: 1, 2, 5, 6, 7, 8Relevant Links

Morphology

Machine Translation

Phonetics

Phonology

Language Acquisition

Hoorcollege
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]
Weekdag: Datum: Plaats: Tijd:
Wednesday from 13-3 KNG80, 006 11.00-13.00
Friday from 15-3 ADD 202 11.00-13.00

Onderwijsvorm: 4 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

Overzicht:

Week 1: Wednesday 13/3 Introduction
Friday 15/3 Morphology : The structure of words. Inflection and derivation. Hierarchy in morphological structure. Infixation, compounding, reduplication. The lexicon.
Week 2: Wednesday 20/3 Syntax : Categories, constituent ordering.
Friday 22/3 Syntax : Motivation for phrase structure. Trees. How to build an English grammar.
Week 3: Wednesday 27/3 Syntax : S-selection and C-selection. Argument structure. A constraint based grammar of English.
Friday 29/3 NO CLASS
Week 4: Wednesday 3/4 Syntax : student presentation. Grammar of Urdu, French, German and Swedish.
Friday 5/4 Phonetics : the IPA alphabet. Consonants and vowels.
Phonology : what is a phoneme. Phonological rules. Features. Constituency. Stress and tones.
Acquisition : Phonetics and Phonology
Week 5: Wednesday 10/4 Semantics : betekenis; taal, cognitie en de wereld; taalwetenschappelijke en logische wortels; compositionaliteit.
Friday 12/4 Semantics : bereik van kwantoren; relatie tussen syntaxis en semantiek; anafora.
Week 6: Wednesday 17/4 Semantics : anafora in zinnen en teksten; dynamische semantiek; anafora resolutie.
Friday 19/4 Semantics : gegeneralizeerde kwantoren, universele eigenschappen van determinatoren, het 'zwak/sterk' onderscheid, monotonie, negatieve polariteit.
Week 7: Tentamen


Werkcollege
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]
Weekdag:   Plaats: Tijd:
Friday KNG 80: 108, 114, 115 13.00 - 15.00

In the werkcollege we will have hands-on sessions to get acquainted with the implementation of fragments of the grammar.

Week: Werkgroep: Onderwerp:
Week 1: Friday 15/3 Morphology: Derivation
Week 2: Friday 22/3 Implementation of a DCG for Dutch: basic grammar.
Week 3: Friday 29/3 NO CLASS
Week 4: Friday 5/4 Implementation of a DCG for Dutch: more complex constructions.
Week 5: Friday 12/4 Two-level morphology
Week 6: Friday 19/4 Semantics: argument structure and determiners.


Tentamen
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]
Datum 1 mei
Plaats Trans 1, 038
Tijd 9-12

A proeftentamen in preparation for the exam can be found here .

What do I need to know for the exam ???Tentamenresultaten/klachten

Bij de docenten zijn klachten binnengekomen over het niveau van het tentamen. De teneur was dat het tentamen moeilijker was dan het proeftentamen, en dat er onverwacht een vraag inzat over het practicum. Over de zwaarte van het tentamen hebben wij als docenten uitgebreid gediscussieerd, en wij zijn van mening dat de tentamenvragen goed vergelijkbaar zijn met het proeftentamen. De klacht dat er vorig jaar sprake was van een open boek tentamen, en dit jaar niet, dus dat het makkelijker had moeten zijn dat vorig jaar leggen wij naast ons neer. Er is expliciet gemeld op college en op de webpagina dat geen boeken meegenomen mochten worden, dus de deelnemers konden zich hier goed op voorbereiden. De opmerking dat de vraag over prolog onverwacht kwam erkennen wij inderdaad als een potentieel probleem. Op grond hiervan hebben wij de waardering voor de betreffende vraag opgehoogd. Het resultaat is dan dat 73% van de studenten is geslaagd. Gezien deze alleszins redelijke uitslag gaan wij ervan uit dat het tentamen niet onredelijk moeilijk was. Studenten die het tentamen niet hebben gehaald en die het hertentamen gaan maken adviseren wij rekening te houden met dezelfde moeilijkheidsgraad als op het tentamen. Net als op het tentamen zal er een vraag zijn over het practicum, dus ook daar kan iedereen nu op zijn voorbereid. Wij hopen hiermee voldoende te hebben gereageerd op geuite klachten. Als dat niet zo mocht zijn horen wij dat graag.

De uitslag van het tentamen vind je hier .

Evaluation

70% final exam, 30% practicum.Hertentamen
[ Top | Cursus | Literatuur | Hoorcollege | Werkcollege | Tentamen | Hertentamen ]

Hertentamen 1

Datum 10 juli
Plaats Unnik, 211
Tijd 9.00-12.00

Hertentamen 2

Datum 23 augustus
Plaats Trans1, B
Tijd 9.00-12.00

Check het rooster op de CKI web-pagina.