Essay Inleiding TaalkundeAlgemene richtlijnen

Schrijf een essay van 4/5 pagina's over een van de aangereikte onderwerpen. Je mag ook zelf een onderwerp kiezen, maar dan moet je je vraagstelling eerst bespreken met een van de docenten. Een goed essay bevat: een inleiding met een vraagstelling, een bespreking, zonodig in verschillende onderdelen, een conclusie waarin je de belangrijkste resultaten op een rijtje zet, en een bibliografie waarin je je referenties vermeldt. Zorg dat alles waar je in de tekst naar verwijst terugkomt in de bibliografie. Ook online referenties mogen hier worden vermeld.

Inleveren

Essays die de eerste toets, het project of het computerpracticum moeten compenseren moeten uiterlijk vrijdag 18 april worden ingeleverd. Essays die de eindtoets moeten compenseren mogen tot uiterlijk vrijdag 25 april worden ingeleverd. Essays moet schriftelijk (op papier of electronisch) worden ingeleverd bij Henriette de Swart (herkansing toets 2), Paola Monachesi (herkansing toets1/project), Louis des Tombe (herkansing computerpracticum). Beoordeling volgt binnen twee werkweken.

Essay onderwerpen: herkansing toets 1

Essay onderwerpen: herkansing toets 2

Essay onderwerpen: herkansing computerpracticum

Kies een taal die al beschreven is binnen een van de Inleiding Taalkunde projecten. Op basis van de gegevens die al verzameld zijn, maak de verschillende opdrachten van het computerpracticum opnieuw: