Opdracht 1  1. Zeg van elke morfeem of het een prefix, suffix, clitic of root is en of het een grammaticaal of lexicaal morfeem is.
  2. Geef de boomstruktuur van bestuurswisseling .


manao hij wenst mananao zij wensen
matua hij is oud matutua zij zijn oud
malosi hij is sterk malolosi zij zijn sterk
punou hij buigt punonou zij buigen
atamaki hij is wijs atamamaki zij zijn wijs
savali hij reist pepese zij zingen
laga hij weeft
  1. Wat zijn de Samoaanse vorm voor: zij weven , zij reizen , hij zingt .
  2. Geef de regel voor de meervoudsvorm van het werkwoord in het Samoan.


uwa ye xa amu de leider keek naar een kind
uwa ye xa ufi de leider keek naar een boom
uwa ye xa ina ye de leider keek naar het plaatje
amu xa ina een kind keek naar een plaatje
amu ye vo ele ye het kind wilde de stoel
amu xa ele ye een kind keek naar de stoel
ika vo ina ye een vrouw wilde het plaatje
  1. Welke morfeem heeft de betekenis de of het ?
  2. Het morfeem met de betekenis een is: xa , amu , ye , geen van deze .
  3. Geef een opsomming van de morfemen die in deze Ewe zinnen vookomen en hun vertaling.
  4. Hoe zou je in het Ewe kunnen zeggen de vrouw keek naar de boom ?
  5. Als oge de abo betekent een man dronk wijn wat zou dan de Ewe zin kunnen zijn voor een man wilde de wijn ?