Rudolf Rasch

 

ONGEPUBLICEERDE LEZINGEN

 

2012

 

Leeuwarden, Grote Kerk, 26 januari 2012

Jaques Vredeman, Musica miscella (1602) en oare wurken

 

Amsterdam, Muziekgebouw aan ʼt IJ, 2 december 2012

Jan Pieterszoon Sweelinck: Vergeten en Herontdekt

 

2011

 

2010

Utrecht, Academiegebouw, 10 februari 2010

Muziek máken

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

20 november 2004

Muziek uit de Republiek: Florida van Joachim van den Hove