Rudolf Rasch

 

NOOTZAKEN

BASISBEGRIPPEN UIT DE THEORIE

VAN DE WESTERSE MUZIEK

 

 

INHOUD

 

Inhoud

Vooraf: Wat is Muziektheorie?

 

Hoofdstuk Een: Tonen

Hoofdstuk Twee: Intervallen

Hoofdstuk Drie: Drieklanken

Hoofdstuk Vier: Septiemakkoorden

Hoofdstuk Vijf: Toonladders en Toonsoorten

Hoofdstuk Zes: Tijdsapecten

Hoofdstuk Zeven: Melodie

Hoofdstuk Acht: Melodische Aspecten

Hoofdstuk Negen: Basisbegrippen van het Contrapunt

Hoofdstuk Tien: Basisbegrippen van de Harmonie