Rudolf Rasch

 

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE

REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

1572-1795

 

 

Voorwoord

 

Hoofdstuk Een: Inleiding

Hoofdstuk Twee: Afbakening

Hoofdstuk Drie: De Republiek

Hoofdstuk Vier: Nederlandse Componisten

Hoofdstuk Vijf: Literatuur en Materiaal

Hoofdstuk Zes: Het Stadhouderlijk Hof

Hoofdstuk Zeven: De Steden

Hoofdstuk Acht: De kerken I: Reformatorische Richtingen

Hoofdstuk Negen: Kerken II: Niet-Reformatorische Richtingen

Hoofdstuk Tien: De Theaters I: Amsterdam

Hoofdstuk Elf: De Theaters II: Buiten Amsterdam

Hoofdstuk Twaalf: Muziekcolleges

Hoofdstuk Dertien: Het concertleven

Hoofdstuk Veertien: Onderwijs en Leger

Hoofdstuk Vijftien: Beroeps- en Amateurmusici

 

Literatuur