[an error occurred while processing this directive]

Homepage Thijs Pollmann

(English version)     

                                             

 

Thijs Pollmann (1939)

 • sinds 1969 werkzaam bij de Faculteit der Letteren als Neerlandicus/taalkundige
 • sinds 1985 coördinator van Taal- en cultuurstudies/Algemene Letteren.
 • sinds 1989 hoogleraar in de taalkunde in het bijzonder met betrekking tot de rol van de taal in de humaniora. 
 • vanaf 1 oktober 2004 met emeritaat;
 • werkt nu aan een vertaling van Thomas Mann, Joseph und seine Brüder 4 delen oorspronkelijk verschenen in 1933, 1934, 1936 en 1943 bij S.Fischer-Verlag. De vertaling zal verschijnen bij Uitgeverij De Wereldbibliotheek te Amsterdam.

Onderzoeksthema's

 • het gebruik van getallen in natuurlijke taal 
 • de wetenschapstheorie van de geesteswetenschappen

Recente publicaties op het gebied van de taalkunde

 • Aftellen; afscheidscollege 15 oktober 2004. Faculteit der letteren Universiteit Utrecht 2004
 • Bespreking van Ray Jackendoff, Foundations of language; brain, meaning, grammar, evolution. Oxford University Press, Oxford, 2002. ISBN 0-19-827012-7 en S. Gillis en A. Schaerlaekens (eds.) Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. Martinus Nijhoff Groningen 2000. ISBN 90 68 90503 1  De Academische Boekengids 42, december 2003, p.11-12
 • "Some principles involved in the acquisition of number words" in Language Acquisition (2003) 11-1, pp.1-31 (samenvatting)
 • "Ter introductie" in H. Schultink, Het Nederlands in 2002. Reeks Grijze wijzen. Emeriti aan het woord. Bureau Studium Generale, Faculty Club Helios Universiteit Utrecht Utrecht 2002, pp. 3-6
 • (met Carel Jansen) "On round numbers. Pragmatics of numerical expressions"  in Journal of quantitative linguistics (2001) 8 (3), 187-202 samenvatting
 • (met R. Harald Baayen) "Computing historical consciousness. A quantitative inquiry into the presence of the past in newspaper texts" in Computer and the humanities  35-3 (2001) 237-253
 • "Woordbetekenis als kennisatomen" in Wetenschap en Onderwijs bijlage van NRC/Handelsblad 7 november 1998, pagina 5 
 • "Over de uitspraak van numerieke taaltekens, speciaal die van jaartallen" in Nederlandse taalkunde 3-2 (1998) 
 • (met Carel Jansen) "The language user as an arithmetician" in Cognition 59 (1996) 219-237 (pdf-formaat)

Recent werk op het gebied van de theorie van de geesteswetenschappen

 • Plenaire voordracht voor de Vlaams-Nederlandse conferentie Wetenschapsfilosofie te Leusden 14-16 mei 2004
 • Bèta's en alfa's samen op weg. Bespreking van Stephen Jay Gould, The Hedgehog, the Fox and the Magister’s Pox. Mending the Gap between Science and the Humanities. Harmony Books, New York 2003. ISBN 0-609-60140-7 in de Academische Boekengids 41, oktober 2003 pp.7-8
 • "Culturele studies, cultural studies, cultuurstudies, cultuurwetenschappen vanuit een onderwijsperspectief"; discussiebijdrage aan de KNAW-conferentie over interdisciplinariteit in de Geesteswetenschappen gehouden op 6 juni 2002 te Amsterdam in Koen Hildebrink (ed.) Interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen. KNAW, Amsterdam 2003. pp. 129-133
 • (met R. Harald Baayen) "Computing historical consciousness. A quantitative inquiry into the presence of the past in newspaper texts" in Computer and the humanities  35-3 (2001) 237-253
 • "Coherence and ambiguity in history" in History and Theory 39-2 (2000), 167-180 (samenvatting)
 • "Over welk verleden schrijven historici?" in Historisch Nieuwsblad 7-6 (1998) 42-43
 • "Forgetting and the ageing of scientific publications" in Scientometrics 47-1 (2000), 43-54
 • De letteren als wetenschappen. Een inleiding in de wetenschapstheorie van de humaniora,  Amsterdam University Press, 1999  
 • "The process of cognitive distance. A quantitative analysis of some aspects of historical culture" in Historical Social Research 23-4 (1998) 79-93 
 • "On forgetting the historical past" in Memory and Cognition 26-2 (1998) 320-329 
 • "De hermeneutische cirkel en de cognitieve psychologie. Interpreteren en waarnemen in de literatuurwetenschap" in TvL, Tijdschrift voor Literatuurwetenschap 2-1 (1997) 14-23 

Overige

 • "De arbeidsmarkt voor Neerlandici na vijftien jaar." (voordracht ter gelegenheid van het afscheid van Wim Klooster als voorzitter van de Landelijke Vereniging van Neerlandici; 7 oktober 2000) in: VakTaal. Tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici 13-3/4 (2001), pp. 9-10
 • "Ontwikkelingen op het gebied van de modularisering in de Faculteit der Letteren in Utrecht" in TH&MA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management 7-2 (2000), 34-37 
 • (met Ineke van den Berg, Pierre van Eijl en Albert Pilot) "Explicitering van academische vorming" in Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 16-3 (1998) 194-210
 • In voorbereiding

  • (met Carel Jansen (RUN) en Wietske Vonk (RUN en MPI) "On scales" (in voorbereiding)
  • "The coherentism case: an empirical approach." (submitted)

[an error occurred while processing this directive]