Universiteit Utrecht Faculteit der Letteren


Vakgroep Linguïstiek, Trans 10, 3512 JK Utrecht, telefoon 030-2536265, fax 030-2536000

Hugo Quené - ONDERWIJS

Since Dutch is the official language in Dutch education, this page and its subsidiary pages are in Dutch.
In het onderwijs in Nederland is het Nederlands de voertaal. Daarom zijn de pagina's over mijn onderwijs-activiteiten in het Nederlands.

1998-1999

Methoden en Technieken
code 920122, blok 1, nivo C
boek: G.A. Ferguson & Y. Takane (1989) Statistical Analysis in Psychology and Education. New York, etc.: McGraw-Hill. ISBN 0-07-100438-6. sixth edition (latere versies ook toegestaan).

Onderzoekswerkgroep Auditieve Woordherkenning
code 930028, blok 1 en 2, nivo C, met Bert Schouten
rooster: volgens afspraak

Spraakproductie
code 920115, blok 2, nivo B

Practicum Onderzoeksvaardigheden
code , blok 3 en 4 (halflint), nivo B

Van Tekst Naar Spraak
code 930094, blok 3, nivo C
docenten: Sieb Nooteboom, Arthur Dirksen, Hugo Quené
Deze cursus heeft een eigen homepage:
Van-Tekst-naar-Spraak 1998-1999
Van-Tekst-naar-Spraak 1997-1998
Van-Tekst-naar-Spraak 1996-1997

Auditieve Woordherkenning
code 920191, blok 5, nivo C

Fonetiek en Fonologie
code 920158, blok 5, nivo B

statistische ondersteuning en adviezen, o.a. over de statistische pakketten SPSS en S-Plus.

coördinatie van scripties
lees de handleiding scriptie Fonetiek voor meer informatie.

onderhoud van diverse web-pagina's van Fonetiek
enkele handige ingangen zijn:
homepage Fonetiek,
gebruik van spraakprogrammatuur, tips-en-trucs.

coördinatie van practica en student-assistenten