foto omslag
Faculteit der LetterenTekstschrijvers in Nederland

Helaas volledig uitverkocht,
maar nu is zowel het onderzoeksverslag
als het artikel in Tekst[blad]over dit
onderzoek gratis te downloaden
als pdf-bestand!!!

download rapport (in pdf)

download artikel in Tekst[blad]2000:3 (in pdf)

In de zomer van 2000 is door Leo Lentz samen met Arien Bosch, Ellen de Graaf en Lisette Thomassen een nieuwe peiling verricht onder de beroepsgroep van tekstschrijvers.

Tekstschrijvers, wat zijn dat voor mensen? Hoe werken ze, waar werken ze, hoeveel werk hebben ze gemiddeld per week en hoe worden ze beloond voor hun inspanningen? Bestaan de werkzaamheden van tekstschrijvers voornamelijk uit het schrijven van teksten, of houden ze zich ook bezig met andere zaken, al dan niet op het gebied van communicatie? Naar deze vragen is in de zomer van 2000 door de Universiteit Utrecht onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van TekstNet, dat als beroepsvereniging voor tekstschrijvers graag meer inzicht wilde in haar beroepsgroep.

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen uit een schriftelijke enquête die is verspreid onder zeshonderd tekstschrijvers. In totaal kwam hier een respons op van 37 %. De adressen van de aangeschreven tekstschrijvers kwamen uit een bestand van de Gouden Gids.

Naast de vragenlijst zijn negen kleine case studies uitgevoerd, waarin de uitvoerders één dagdeel de werkzaamheden van een tekstschrijver bijwoonden en een interview afnamen.

Het onderzoek was gericht op vier aandachtspunten, die ook tien jaar geleden de kern van een vergelijkbaar onderzoek vormden.

Aandachtspunten

Achtergrond
 • Wie zijn de tekstschrijvers van nu? (leeftijd, geslacht, hoe lang werkzaam?)
 • Welke (voor)opleidingen hebben de tekstschrijvers genoten?
 • Welke belangrijke kennis en vaardigheden hebben tekstschrijvers opgedaan tijdens hun opleiding(en)?
 • Welke bijscholing volgen tekstschrijvers zoal?

  Werksituatie
 • Waar werken tekstschrijvers?
 • Hoeveel uren zijn tekstschrijvers werkzaam?
 • Hebben ze naast het schrijven van teksten nog andere werkzaamheden?
 • Welke technische hulpmiddelen gebruiken ze?
 • Welke rol spelen de nieuwe media in het beroep?
 • Hebben tekstschrijvers aan het beroep gerelateerde lichamelijke klachten?
 • Wat is het inkomen van de tekstschrijvers en waar baseren zij dit op?
 • Hoe komen tekstschrijvers aan hun opdrachten?

  Opdrachtgevers
 • In welke branche bevinden zich de voornaamste opdrachtgevers?
 • Hoe groot is de geografische afstand tot de opdrachtgevers?
 • Welke afspraken leggen tekstschrijvers vast met hun opdrachtgevers?
 • Wat zijn de voornaamste problemen met opdrachtgevers?

  Professionalisering
 • Op welke manieren houden tekstschrijvers zich op de hoogte van hun vakgebied?
 • Welke onderzoeksmethodes gebruiken ze bij het ontwerpen van een tekst?
 • Met wie werken de tekstschrijvers samen aan opdrachten?
 • Wat is de mening van tekstschrijvers over een beroepsvereniging?
 • Zijn veel tekstschrijvers lid van een beroepsvereniging?
 • Zijn tekstschrijvers tevreden met hun beroep?
 • Hoe zien zij de toekomst van hun vak?
 • In Tekst[blad] nr 3 van 2000 is een artikel over het onderzoek gepubliceerd.

  download rapport (in pdf)

  download artikel in Tekst[blad]2000:3 (in pdf)

  homepage Leo Lentz