Informatie over Beknopte grammatica van het Nederlands

In deze beknopte grammatica staan de meest gebruikte termen en begrippen uit de traditionele grammatica. Ze worden uitgelegd op de meest gebruikelijke wijze en toegelicht met typische en herkenbare voorbeelden.

Dit boek kan nuttig zijn voor wie al vertrouwd is met traditioneel zinsontleden en de zaken helder en overzichtelijk op een rij wil hebben. Maar eigenlijk is het bedoeld als onderdeel van een cursus. De toepassing van de termen en begrippen kan worden geoefend met behulp van een computerprogramma op een bijgeleverde cd-rom. Het idee is dat de twee samen een doe-het-zelf cursus zinsontleden vormen.
Daarbij gaat het om een cursus in het praktisch ontleden, d.w.z. het ontleden zoals dat in de praktijk gebracht wordt door bijvoorbeeld taalbeheersers en communicatiekundigen die zich bezighouden met het analyseren en verbeteren van allerlei soorten teksten, maar ook door letterkundigen die literaire teksten analyseren.

Aan de Utrechtse Universiteit wordt deze cursus gebruikt bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

 
De cd-rom die bij deze grammatica hoort, bevat een oefenprogramma (Gramma) waarmee elk onderdeel van het zinsontleden afzonderlijk geoefend kan worden. Het programma sluit nauw aan bij het boek: van vrijwel elke paragraaf kan de stof afzonderlijk geoefend worden. De software kan geïnstalleerd worden op iedere pc met Windows 95 (of later).
Hhet programma is zo eenvoudig mogelijk gehouden, onder het motto dat ook wie niet vertrouwd is met een computer, ermee overweg moet kunnen. Bovendien kunnen de gebruikers via internet vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen over de stof, en zullen veelgestelde vragen in een zgn FAQ-lijst beantwoord worden.