Aantonende wijs

Term die gebruikt wordt bij het onderscheiden van (1)-(4):

  1. God is met ons.
  2. Is God met ons?
  3. God zij met ons.
  4. Wees met ons, God!

In (1) is sprake van een aantonende wijs: er wordt met de zin een mededeling gedaan. Het idee is dat het doen van een mededeling een gebruikswijze van een zin (of uitdrukking) is. Andere gebruikswijzen van dezelfde zin zijn dan: de vragende wijs in (2), de aanvoegende (of wensende) wijs in (3), en de gebiedende wijs in (4). De gebruikswijze van een zin onderscheidt men aldus van de betekenis van een zin, die in (1)-(4) gelijk zou zijn (en die bepaalt waar de zin over gaat).
De hier gebruikte termen kennen ook een latijns equivalent: