Nederlands  |  English

Welkom

ted.gifTed Sanders (1963, promotie Universiteit van Tilburg, 1992) is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands in het Departement Nederlandse taal en cultuur van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Vanaf januari 2012 is hij tevens departementshoofd Nederlands; zijn leerstoelgroep is Taalbeheersing en Communicatie. Zijn onderzoek is ondergebracht bij het Utrechts instituut voor Linguistiek OTS in de projecten "Discourse Representation and Processing" en "Readability and comprehension". 

Zijn onderzoek richt zich op structuur en samenhang in teksten. Het woord 'tekst'
moet daarbij breed worden opgevat: geschreven en gesproken tekst, vgl. de
Engelse term discourse. Om de samenhang in teksten aan te duiden wordt 
de term coherentie gebruikt.

In 2012 gaat een NWO-Begrijpelijke Taal project van start:
LIN: A validated reading level tool for Dutch. 
Klik hier voor meer informatie over het project.

In september 2006 is een NWO-VICI project van start gegaan:
Subjectivity and Causality as cognitive principles in discourse representation.
Klik hier voor meer informatie over het NWO-VICI project.

Enkele centrale vragen in al zijn onderzoeken zijn:

  • Hoe wordt coherentie vormgegeven?
  • Wat is het systeem achter het gebruik van linguistische coherentiesignalen (connectieven, referentiele vormen)?
  • Hoe gebruiken lezers en schrijvers deze signalen in cognitieve processen van lezen en schrijven?
  • Hoe leren kinderen teksten bouwen?

Vanuit een interdisciplinaire benadering combineert hij cognitieve linguistiek en tekstlinguistiek om theoretisch-tekstanalytisch onderzoek te doen. De wisselwerking met empirisch onderzoek is daarbij wezenlijk. Het empirisch onderzoek varieert van corpus-analyses tot psycholinguistisch experimenteel onderzoek naar lees- en schrijfprocessen en tekstbegrip.

Daarnaast heeft hij een grote interesse in begrijpelijkheid en tekstontwerp: hoe kan tekstkwaliteit worden verbeterd? En belangrijker nog: hoe ontwikkelen we gefundeerde criteria voor tekstkwaliteit? De relatie met het onderzoek naar structuur en coherentie wil hij daarbij zo direct mogelijk maken: als lezers bepaalde structuren gemakkelijker begrijpen dan andere en er ook meer van begrijpen, dan is dat een belangrijk inzicht voor tekstoptimalisering.

Ook de toepassing van tekststructuurinzichten in het onderwijs (opstelbeoordeling, tekstbegripvragen, verbetering van studieboekteksten) hebben zijn blijvende belangstelling.

Samen met co-auteurs heeft hij over deze onderwerpen gepubliceerd in in diverse boeken en internationale tijdschriften, zoals Cognitive Linguistics, Discourse Processes, Journal of Pragmatics, Reading and Writing, Text, en Written Communication, en in Nederlandse tijdschriften als Gramma/TTT, Tijdschrift voor Taalbeheersing, Tekstblad en Levende Talen en Onze Taal.

Ook was hij (co-)redacteur van special issues van Cognitive Linguistics (2001), Discourse Processes (2004), Journal of Pragmatics (2012) en, samen met Joost Schilperoord en Wilbert Spooren, van een boek over Tekstrepresentatie: Linguistische en psycholinguistische benaderingen (Benjamins, 2001). Hij is ook redacteur van de bundel Causal Categories in Discourse and Cognition (Mouton de Gruyter, 2009), samen met Eve Sweetser (UC Berkeley).

Terug naar boven