Publications


Main publications

Truus van Bueren, Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem (Haarlem 1991). ISBN 90-6097-293-7.

126 pages, with both color and black and white photographs.

Sold out

Table of contents

For some corrections and additions of/to this publication, please see:
 • Truus van Bueren, Tot lof van Haarlem, Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen (Hilversum 1993), p. 355-362 (with references to other sections of this book).
 • Wim Cerutti, Van Commanderij van Sint-Jan tot Noord-Hollands Archief (Haarlem 2007), p. 239-242.
Truus van Bueren, Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. (Uitgeverij Verloren) Hilversum 1993. ISBN 90- 6550-370-6.

686 pagina’s (incl. registers), with both color and black and white photographs.

Sold out

Summary
Table of contents

Reviews of this publication:
In Dutch:
 • by B.R. de Melker, in: Signum 5 (1993), p. 68-76.
 • by E.G. Lips, in: Historisch Tijdschrift Holland 26 (1994), p. 206-208.
 • by P. Biesboer, in: De Zeventiende eeuw 11 (1995), p. 148-150.
 • by Katlijne van der Stighelen, in: Trajecta 4 (1995), p. 85-87.
 • by Gerard Rooijakkers, in: BMHG 113 (1998), p. 533-535.
In English:
 • by Cynthia Lawrence, in: The Sixteenth Century Journal 26 (1995), p. 222-223.
 • by Eco Haitsma Mulier, in: Simiolus 23 (1995), p. 90-92.


Truus van Bueren, Karel van Mander en de Haarlemse schilderkunst (The Hague 1994). ISBN 90-12-08063-0.

63 pages, with both color and black and white photographs.

Sold out

Table of contents

Truus van Bueren, with contributions by W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen (Brepols Publishers) Turnhout 1999. ISNB 2-503-50942-8.

280 pages (incl. registers), with both color and black and white photographs.

Table of contents

Reviews of this publication:
In Dutch:
 • by F.J.W. van Kan, in: DNL 117 (2000), kol. 433-434.
 • by Edwin Maes, in: BMHG 116 (2001) nr. 3, p. 374-375.
 • by Sabrina Corbellini, in: Ons Geestelijk Erf 74 (2000), p. 282-284.
 • by Arvi Wattel, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 15 (2002), p. 175-187.
 • by Paul Trio, in: Signum 15 (2003), p. 66-75.
In English:
 • by Lorne Campbell, in: HNANewsletter 12, nr. 2, 2000, p. 45-47.
Truus van Bueren (ed., in collaboration with Andrea van Leerdam), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Brepols Publishers) Turnhout 2005. ISBN 2-503-51508-8.

332 pages (incl. registers), with both color and black and white photographs.

Table of contents

Reviews of this publication:
In English:
 • in: Speculum. A journal of mediaeval studies 82 (2007), p. 263 (Brief notices).
 • by John Blair, in: Journal of the Church Monuments Society, 21 (2006), p. 186-187.
Helen Westgeest, Truus van Bueren, Agnes Groot and Arjan de Koomen (ed.), Kunsttechnieken in historisch perspectief (Brepols Publishers) Turnhout 2011. ISBN: 978-2-503-54229-4.

312 pages, 120 b/w ill. + 40 colour ill.

Published in honour of Truus van Bueren:

Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld, Jeannette van Arenthals (ed.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Verloren) Hilversum 2011. ISBN 978-90-8704-272-1.

431 pages (incl. registers), with both color and black and white photographs.

Table of contents


Truus van Bueren, Kim Ragetli and Arnoud-Jan Bijsterveld, 'Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)', in: A.-J. van Bijsterveld , M. Boone en M.J.M. Damen e.a. (ed.), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011). Hilversum 2012.

Table of contents:

Part I: Introducing memoria
 • 1 Introduction: Challenges in memoria research
 • 2 State of the art
  • Definitions of memoria
  • Shifting boundaries
  • Research themes
Part II: Matters of method
 • 3 Building bridges and crossing borders
  • Crossing disciplinary borders: problems and possibilities
  • Three levels of border crossing
 • 4 Research cycles
  • Comparative and quantitative studies: challenges
Part III: Matters of content
 • 5 The parties involved in memoria practices
  • Who are involved in memoria practices?
  • Benefactors and their networks: external influences
 • 6 Reception and appropriation of memoria practices
  • What are reception and appropriation?
  • Parties involved in appropriation
  • Approaches to research of appropriation
Part IV: Prospects and possibilities: the future of memoria research
 • 7 Medieval Memoria Online (MeMO): a new research tool
 • 8 Sources catalogued in MeMO
 • 9 Methodological advantages of MeMO
 • 10 Conclusion. Future research themesBack to top


List of publications

1989
 • 'Gegevens over enkele epitafen uit het Sint Jansklooster te Haarlem', in: Oud Holland 103 (1989), 121-151.
1990
 • 'Gered van de Spanjaarden. Het Van Wijngaardenepitaaf uit het Sint Jansklooster te Haarlem', in: Catharijnebrief 30 (June 1990), 9-13.
1991
 • ''De beste Schilders van het gantsche Nederlandt'. Karel van Mander en het Haarlemse cultuurbeleid 1603-1606', in: Oud Holland 105 (1991), 291-305.
 • With Molly Faries: 'The 'portraits' in Geertgen tot Sint Jans' Vienna panels', in: Hélène Veroughstraete and Roger van Schoute (eds.), Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque VIII: Dessin sous-jacent et copies (1989) (Louvain-la-Neuve 1991), 141-150.
 • With Marijke Spies, review: 'Julie L. McGee, Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638). Patrons, friends and Dutch humanists, Nieuwkoop 1991', Oud Holland 106 (1992) 199-205.
 • Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem (Haarlem 1991). For the summary and table of contents, see above.
1993
 • Tot lof van Haarlem, Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen (Hilversum 1993, dissertation). For the summary, the table of contents and an overview of reviews, see above.
1994
 • Karel van Mander en de Haarlemse schilderkunst (The Hague 1994). For the summary and table of contents, see above.
1995
 • 'Het Florence van het Noorden. De roem van de Haarlemse schilderkunst in de zeventiende eeuw', in: Koos Levy-Van Halm et al. (eds.) De trots van Haarlem (Haarlem 1995), 63-70.
 • Review of C. Lawrence, Gerrit Adriaensz. Berckheyde ..., De zeventiende eeuw 11 (1995), 240.
 • Contributions to G.F. van der Ree-Scholtens (ed.) Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995).
1997
 • With Wim van Anrooij, Reindert Falkenburg, Jan de Jong and Marijke Mooijaart: De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld (Hilversum 1997).
 • Review of J. Müller, Concordia Pragensis. Karel van Manders Kunsttheorie im Schilder-Boeck ..., Theoretische Geschiedenis 24 (1997), 66-68.
1998
 • 'Zorg voor het hier en het hiernamaals. De functie van memorietafels in het (aarts)bisdom Utrecht in de middeleeuwen', in: De Nederlandsche Leeuw 115 (1998), cols. 153-191.
 • With Daantje Meuwissen: ''So lange memorie van menschen kan gedencken'. Het ontstaan en de functie van de portretreeks met de landcommandeurs van de Balije van Utrecht', in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 5 (1998), 59-73.
 • 'Bij het verschijnen van de wetenschappelijke editie van de 'Nederlandse levens' van Karel van Mander', in: Theoretische Geschiedenis 24 (1998), 401-410.
1999
 • With Molly Faries: 'Care for the here and the hereafter: using IRR in the study of memorial paintings', in: Hélène Veroughstraete and Roger van Schoute with A. Dubois (eds.) Colloque XII pour l'étude du dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture: La peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle, Pratique d'atelier (1997) (Louvain-la-Neuve 1999), 147-154.
 • With Nico Plomp: 'Luiken met gebedsportretten van Maarten van Heemskerck', in: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1999), 88-91.
 • With W.C.M. Wüstefeld: Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen, catalogue accompanying the exhibition Leven na de dood (1999/2000) (Turnhout 1999).
2000
 • 'Zorg voor het hier en het hiernamaals. Memorietafels uit de vijftiende en zestiende eeuw in het (aarts)bisdom Utrecht' in: Jaarverslag 1999. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Geesteswetenschappen, (The Hague 2000), 60-67.
2001
 • Review of Arie Wallert, Gwen Tauber, Lisa Murphy, The holy Kinship. A Medieval Masterpiece. Edited by Arie Wallert ...', in: Newsletter. Historians of Netherlandish Art 18 (2001), 38-40.
 • 'Zorg voor het hier en het hiernamaals. Een onderzoek en een tentoonstelling', in: Jaarverslag 2000. OGC Onderzoek voor Geschiedenis en Cultuur 2001, 87-91.
2002
 • Review of Xander van Eck et al, 'The works of Dirck and Wouter Crabeth ... Zsuzsanna van Ruyven-Zeman et al, Het geheim van Gouda ...', in: Simiolus, Netherlands quarterly for the history of art 29 (2002), 202-207.
 • With Jeanne Verbij-Schillings, Chapter 6 'Een rijkgeschakeerde cultuur. De Hollandse kunstproductie in opdracht van hof, klooster en steden', in: Geschiedenis van Holland tot 1572, part 1 (Hilversum 2002), 197-258.
 • 'Tot in lengte van dagen', in: Kunstschrift 2002, nr 6, 30-37 (in the special issue Het getijdenboek, an article on the function of books of hours in the medieval commemoration of the dead).
2004
 • 'Appendix I: Documents Related to Stefan Lochner', in: Julien Chapuis, Stefan Lochner, Image Making in Fifteenth-Century Cologne (Turnhout 2004), 293-300.
 • 'Inleiding', in: Annemarie Speetjens en Rolf de Weijert (eds.), 'Verkenning. Lopend promotieonderzoek naar middeleeuwse memoria in de Nederlanden', in: Signum 16 (2004), 63-65.
 • With Miriam van Kampen: 'De gewelfschilderingen van de Grote of St. Vituskerk te Naarden' in: Pieter Oussoren (translation), De Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament (Vught 2004), 1643-1653.
2005
 • With Andrea van Leerdam, editor of: Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005). For the summary, the table of contents and an overview of reviews, see above.
 • 'Care for the Here and the Hereafter. A multitude of Possibilities', in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005), 13-34.
 • With Otto Gerhard Oexle, 'Das Imaginarium der Sukzession: Über Sukzessionsbilder und ihren Kontext' in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005), 55-77.
 • With Bini Biemans, 'A Veritable Treasure Trove: the Memorial Book of St. Nicholas's Convent in Utrecht and its Art Donations', in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005), 249-265.
2006
 • 'The Art Treasures of the Haarlem Convent of Saint John: Objects of Desire to a Protestant Town', in: Johannes A. Mol, Klaus Militzer and Helen Nicholson (eds.), The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition (Hilversum 2006), 209-235.
 • 'Gebruik en functie van memorieboeken. Met voorbeelden uit norbertijnenkloosters', in: H. Janssens (ed.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006), 7-32.
2009
 • With a contribution by Marieke de Winkel, 'Herinnering in praktijk. De rol van beeld en geschrift', in: Jeroen Deploige, Brigitte Meijns en Renée Nip (eds.), Herinnering in geschrift en praktijk in religieuze gemeenschappen uit de Lage Landen, 1000-1500 (Groningen, 29 September 2006 and Brussels, 5 October 2007), (Brussels 2009), 115-139.
 • With Fenna Visser, 'De website Memoria in beeld. Een hulpmiddel bij het onderzoek van memorievoorstellingen', in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 23 (2009), 102-108.
 • With Andrea van Leerdam and Fenna Visser, website and database: Memoria in beeld. Middeleeuwse voorstellingen uit Nederland/Representation of medieval memoria. Memorial Paintings and Sculptures from the Netherlands (with introductory articles and an overview of the present research results in Dutch and English) 2009, see Medieval Memoria Online under the button Products - Representations of Medieval Memoria.
 • With Rolf de Weijert, 'Medieval Memoria Online (MeMO): New research possibilities', in: Medieval Memoria Research (May 2009; special issue at the official start of the MeMO project), 7-20, see Medieval Memoria Research.
2010
 • With Leen Breure, a Rich Internet Application: Commemoriation in the convent Mariënpoel: Prayer and Politics (2010) see Medieval Memoria Online under the button Products - Prayer and politics.
 • With Kim Ragetli: Research notes of Commemoriation in the convent Mariënpoel: Prayer and Politics, a Rich Internet Application 2010, see Medieval Memoria Online under the button Products - Prayer and politics.
 • 'Vrome schenkingen: niet alleen om in de hemel te komen/Les donations pieuses : l'au-delà et l'ici-bas', in: Sophie Balace en Alexandra De Poorter (eds.), Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen/Entre Paradis et Enfer. Mourir au Moyen Âge (Catalogue for the exhibition of the same name in the Musées Royaux d'Art et d'Histoire in Brussels) (Brussels 2010), 225-233.
 • (First part of a diptych about the memorial paintings made in the workshop of Jacob Cornelisz. van Oostsanen) 'Zorg voor het hier en het hiernamaals: memorietafels en de middeleeuwse memoria-cultuur,' in: Jacobsbode 19 (November 2010), 3-8.
 • 'The Brass of Joost van Amstel van Mijnden', in: Transactions of the Monumental Brass Society, XVIII/2 (2010).
 • With Andrea van Leerdam and Fenna Visser, Memoria in beeld. Middeleeuwse voorstellingen uit Nederland/Representations of medieval memoria. Memorial Paintings and Sculptures from the Netherlands (with introductory articles and an overview of recent research results in Dutch and English). Database, website and texts published online in Februari 2010, http://www.let.uu.nl/memorie/.
2011
 • (Second part of a diptych about the memorial paintings made in the workshop of Jacob Cornelisz. van Oostsanen), with Bas Dudok van Heel, 'Een Amsterdams raadsel: wie is wie op de memorietafel van Margriet Boelen?', in: Jacobsbode 20 (2011), 1-6.
 • 'Joost van Amstel van Mijnden, 1554, Museum Catharijneconvent, Utrecht, Netherlands', in: Online Brass of the Month for the Monumental Brass Society, September 2011.
 • 'MeMO. New possibilities for memoria research', in: Cultures and Identities Newsletter, September 2011.
 • With Helen Westgeest, Agnes Groot and Arjan de Koomen, Kunsttechnieken in historisch perspectief (Turnhout 2011).
2012
 • With Kim Ragetli and Arnoud-Jan Bijsterveld, 'Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)', in: A.-J. van Bijsterveld , M. Boone en M.J.M. Damen e.a. (eds), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011). Hilversum 2012.
 • 'Gebeeldhouwde nagedachtenis in de Domstad', in: Micha Leeflang and Kees van Schooten (eds.), Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530 (Utrecht, Antwerpen 2012), 30-48.
 • With S.A.C. Dudok van Heel, 'De Geboorte van Chritus door Jacob Corneliszn. De identificatie van de geportretterde personen' in: Oud Holland. Quarterly for Dutch Art History 125 (2012), 169-179 (with an extensive summary in English).
 • 'Het belang van tellen. Kwantitatief onderzoek naar middeleeuwse kunstwerken', in: Article, themanummer De Middeleeuwen (nr. 9, 2012), 14-18.
 • 'Een nieuw hulpmiddel voor genealogen. Medieval Memoria Online', in: Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 8 (2012), 14-18.
2013
 • 'Memoria practices and the networks of the Convent of St John in Haarlem', in: Jens Lieven, Michael Schlagheck, Barbara Welzel (eds.), Netzwerke der Memoria (Essen, 2013), 191-211.
2014
 • 'Tot nagedachtenis van Christus en het zielenheil van een onbekende', in: Wendelien van Welie and Klara Broekhuijsen (eds.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent (Amersfoort 2014), 42-46.
 • 'Twee zielen, twee gedachten. De goede werken van Evert Zoudenbalch and Hubert van Buchel' in: Marije de Nood en Kees van Schooten (eds.), Ik geef om jou. Naastenliefde door de eeuwen heen (Zwolle, Utrecht 2014), 76-83.
2016
 • With Paul Cockerham, Caroline Horch, Martine Meuwese and Thomas Schilp (eds.), Reformations and their Impact on the Culture of Memoria (volume 1 in Memoria and Remembrance Practices) (Brepols, Turnhout 2016).
 • With Corinne van Dijk, 'The Memorial Painting which Became a Tekst Panel. Intended and Actual Functions', in: Truus van Bueren, Paul Cockerham, Caroline Horch, Martine Meuwese and Thomas Schilp (eds.), Reformations and their Impact on the Culture of Memoria (volume 1 in Memoria and Remembrance Practices) (Brepols, Turnhout 2016), 171-200.
 • With Charlotte Dikken, 'From Memoria to Commemoration? Stain-Glass Windows in the Netherlands before and after the Reformation', in: Truus van Bueren, Paul Cockerham, Caroline Horch, Martine Meuwese and Thomas Schilp (eds.), Reformations and their Impact on the Culture of Memoria (volume 1 in Memoria and Remembrance Practices) (Brepols, Turnhout 2016), 201-249.
2017
  (Forthcoming) With Corinne van Dijk, Van schilderij naar tekstbord. Verbeelding van de reformatie van de Jacobikerk te Utrecht (Hilversum 2017).
Back to top
Disclaimer:
2010: web design by Charlotte Dikken (UU). This website was tested and works on Internet Explorer, Opera and Firefox and is best viewed on a fully maximized screen.
Last updated on: March 23rd, 2017.